Objavljena cena ispita za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju je uveo novu funkciju, novo zanimanje – lice odgovorno za prevoz robe. Lice može dobiti sertifikat po oslobođenju ili polaganjem ispita. Kako je PlutonLogistics pisao nedavno, do sada je 1.461 licu odobreno izdavanje sertifikata po osnovu oslobađanja od polaganja ispita. Tada nam je rečeno da nisu obezbeđeni svi uslovi za one koji sertifikat žele da dobiju polaganjem ispita.

Međutim, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, je u poslednjem Službenom glasniku objavilo Pravilnik o visini troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti za prevoz tereta u drumskom saobraćaju. Prema Pravilniku, troškovi polaganja ispita iznose 10.000,00 dinara.

Prema ranije objavljenom Pravilniku, ispit za pomenuti sertifikat, ukratko, obuhvata pitanja iz građanskog, trgovinskog, radnog i fiskalnog prava. Budući sertifikovani radnici moraju biti upućeni i u oblast poslovnog i finansijskog rukovođenja preduzećem, kao i o pristupu tržištu, tehničkim standardima i aspektima eksploatacije…

Ko je oslobođen od polaganja ispita?

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Kako do sertifikata o profesionalnoj osposobljenos... Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je, na svojoj internet prezentaciji, objavila Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje ser...
Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ̵... Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju nedavno je pretrpeo promene.  Izmene i dopune, koje su stupile na snagu 8. juna ove godine, trebalo bi da...
Licence za prevoznike – promena voznog parka Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je novo uputstvo  za podnošenje zahteva za izdavanje licence na prevoz. Ovog puta, u...
Novi iznosi administrativnih taksi u drumskom tran... Dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi propisani Zakonom o republičkim administrativnim taksama usklađeni su indeksom potrošačkih cena za ...
Objavljeno dopunjeno uputstvo za izdavanje licence... Ministarstvo saobraćaja objavilo je novo uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje licence za prevoz. Između ostalog, najviše promena ima u pribavlj...
Promenjen Zakon o prevozu tereta Iako je Zakon o izmenama i dopunama zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju poslat na hitno usvajanje još prošle godine, Skupština Srbije ga je ...
PRIMENA Zakona o prevozu tereta u drumskom saobrać... Puna primena Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju počinje 12. februara, potvrdilo je za PlutonLogistics Ministarstvo građevinarstva, saobraća...
OBRT: Menja se Zakon o prevozu tereta u drumskom ... Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju nije još ni ugledao svetlost dana, a već je pripremljen novi zakon o izmenama i dopunama postojećeg! Vlad...