Primena novog zakona o transportu robe od februara 2017. godine

Nekoliko naših čitalaca se javilo sa istim pitanjem, da li će dokumentacija za transport robe u BiH biti izmenjena od 1. septembra. Odgovor smo potražili u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gde su nam rekli da se od 1. septembra ove godine ne menjaju propisi za obavljanje međunarodnog drumskog saobraćaja Srbije i BiH.

Uslovi i način obavljanja međunarodnog javnog prevoza putnika i stvari u drumskom saobraćaju uređeni su Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju koji je donet 1998. godine.  Kao uslov za obavljanje delatnosti međunarodnog javnog prevoza, Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju propisuje da privredni subjekti, i to samo oni koji posluju u formi pravnog lica, poseduju uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Uslovi koje pravna lica moraju da ispune da bi dobili navedeno uverenje odnose se na finansijsku, tehničku i stručnu osposobljenost, a kao poseban uslov predviđeno je da je potrebno da je pravno lice tri godine obavljalo odgovarajuću vrstu unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju.

Kako navode, prevoz između dve zemlje regulisan je Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju. Sporazum je potpisan u oktobru 2002. godine, a stupio je na snagu u junu 2005. godine. Od 1. septembra 2008. godine dogovoreno je da se međunarodni drumski prevoz stvari između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine odvija van režima dozvola za bilateralne i tranzitne prevoze. Za 2016. godinu obostrano je razmenjeno 900 dozvola za prevoze za / iz treće zemlje. Ovaj stav dve strane potvrđen je i na poslednjem zasedanju Mešovite komisije za međunarodni prevoz putnika i stvari u drumskom saobraćaju, 1. i 2. decembra 2015. godine u Beogradu.

Primena novih zakona od 2017.

kamion_310816U Minisatrstvu dalje navode da imajući u vidu obaveze Republike Srbije u pogledu usaglašavanja sa zakonodavstvom EU, kao i potrebu da se ova delatnost javnog prevoza uredi na kvaliteniji način, u toku 2015. godine doneti su Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, broj: 68/15) i Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, broj: 68/15).

Navedni propisi takođe predviđaju ispunjenost određenih uslova da bi pravna lica, ali i preduzetnici, mogli da otpočnu sa obavljanjem delatnosti međunarodnog javnog prevoza, a to su uslovi u pogledu: poslovnog ugleda, finansijske sposobnosti, profesionalne osposobljenosti, voznog parka, vozača i stvarnog i stabilnog sedišta, što je u saglasnosti sa propisima EU. Uslov prethodnog obavljanja odgovarajuće vrste unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju nije predviđen, te će svim privrednim subjektima koji imaju nameru da na zakonit način obavljaju ovu delatnost, u tom smislu, pristup delatnosti biti olakšan.

Primena navedenih propisa, osim pojedinih odredbi, odložena je do 13. februara 2017. godine radi donošenja podzakonskih akata i potrebe da se prevoznicima koji već obavljaju ovu delatnost i poseduju pomenuta rešenja i uverenja, ostavi dovoljno vremena da sagledaju svoje obaveze predviđene novim propisima, te omogući da svoje poslovanje lakše i na vreme usklade sa istim. Ovo posebno iz razloga što su u pogledu finansijske sposobnosti predviđeni stroži uslovi u odnosu na važeće propise, a predviđeni su i neki drugi uslovi koji prema važećim propisima na postoje.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Nije planirano povećanje cene putarine u Srbiji u ... Nije planirano povećanje cene putarine u 2019. godini, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran...
Objavljen godišnji plan raspodele dozvola za 2019.... Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdilo je i objavilo Godišnji plan raspodele dozvole za 2019. godinu. Preuzimanje CEMT d...
Predložena liberalizacija drumskog prevoza između ... Potprеdsеdnica Vladе Srbijе i ministarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе  Zorana Mihajlović  razgovarala jе danas sa grčkim ministrom infr...
Završena još jedna deonica obilaznice oko Subotice... Nakon 28 godina od početka izgradnje 17. decembra je puštena u saobraćaj deonica zapadne obilaznice oko Subotice, od petlje Subotica-jug, na auto-putu...
Kako do sertifikata o profesionalnoj osposobljenos... Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je, na svojoj internet prezentaciji, objavila Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje ser...
Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ̵... Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju nedavno je pretrpeo promene.  Izmene i dopune, koje su stupile na snagu 8. juna ove godine, trebalo bi da...
Licence za prevoznike – promena voznog parka Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je novo uputstvo  za podnošenje zahteva za izdavanje licence na prevoz. Ovog puta, u...
Objavljeno dopunjeno uputstvo za izdavanje licence... Ministarstvo saobraćaja objavilo je novo uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje licence za prevoz. Između ostalog, najviše promena ima u pribavlj...