Promovisane nove smernice za transport živih životinja

U cilju podrške transportnoj industriji u poboljšanju dobrobiti životinja, Međunarodna Unija za drumski transport (IRU) se pridružila grupi od pet ključnih partnera u  pokretanju evropskog pristupa najboljoj praksi za prevoz živih životinja.

Hiljade životinja se dnevno transportuje u Evropi i šire, ali postoje značajne razlike u pravilima i praksama koje su trenutno na snazi između različitih zemalja članica EU. IRU Projekti uspešno su doprineli stvaranju praktičnih smernica za transport životinja koji su sada dostupne na veb stranici projekta.

Ishod trogodišnjeg rada, sa testiranjem u osam zemalja, su smernice koje pružaju Evropskoj komisiji pregled kritičnih aspekata dobrobiti životinja u čitavom logističkom lancu. Smernice i kontrolne liste se bave pitanjima kao što su utovar i istovar, hranjenje, zatim transport pod ekstremnim temperaturama.

Projekat EU vodič za transport životinja okupio je konzorcijum od 16 članova iz 10 zemalja, koji su aktivni u oblasti transporta stoke. IRU Projekti su bili deo ključnog tima, sa svojim doprinosom u unapređenju razumevanja iz perspektive transportnih operatora.

Monika Giannini, senior menadžer IRU projekata, je rekla da su veoma zadovoljni što su ključni partner u kreiranju ovih praktičnih smernica, koje poboljšavaju dobrobit životinja, uzimajući u obzir stavove transportne industrije.

– Projekat je privukao specijalističku ekspertizu, između ostalih, farmera, specijalizovanih prevoznika, trgovaca, boraca za prava  životinja i veterinara.

Ove smernice slede dugi rad IRU-a u vezi sa transportom životinja, naročito sa dokumentom o položaju objavljenom u 2010. godini koji se odnosi na potrebu harmonizacije između pravila koja se odnose na dobrobit životinja i ona koja se odnose na operacije u drumskom saobraćaju.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Uspeh CO2 standarda za kamione bazira se na komerc... U završnom delu debate o CO2 standardima za kamione ključno je da se ambicija evropske politike zaštite životne sredine uskladi s komercijalnom realno...
Kakva je budućnost povezivanja kamiona? Nedavna najava iz kompanije Daimler da će, nakon ispod prosečnih rezultata tokom probnog testiranja, smanjiti svoju investiciju u povezivanje kamiona ...
Digitalni transport uzima zalet u Finskoj i Rumuni... Novi zalet elektronske trgovine označava ključni pomak ka transportnim operacijama u potpunosti bez papira, a sa digitalnom infrastrukturom kako bi se...
Autonomni kamioni zamena za vozača – Da li ć... Za sve one koji se bave drumskim saobraćajem, neke od najvećih promena u našim životima obeležile su poslednjih nekoliko godina. Polje automatizaci...
Sajber napadi prete drumskom prevozu robe! Pored prednosti u vidu efikasnosti i produktivnosti, nove tehnologije donose nove rizike od hakovanja i poremećaja u lancu snabdevanja. Obezbeđivanje ...
Bezbedni parking za kamione – Sve informaci... Međunarodna Unija za drumski transport (IRU) se pridružla inicijativi za uspostavljanjem sigurnih parkirnih mesta širom Evropske unije (EU). U ovaj po...
Evropska unija pokrenula platformu „Žene u t... Imajući u vidu to da je u Evropi svega 22% žena zaposleno u transportnom sektoru Evropska unija je 27. novembra 2017. godine pokrenula Platformu za pr...
SAVETI: Bezbednost vozača kamiona na ukrštanju put... Teretni i putnički saobraćaj,  kako drumski, tako i železnički, su u značajnom porastu u poslednjih nekoliko decenija, što povećava i rizik od sudara ...