Šta sve srpski vozači moraju da poseduju u kamionu ako voze u Austriju?

Ministarstvo rada Austrije je od 1. januara 2017. uvelo uredbu o Minimalnoj plati za strane vozače u bilateralnom i kabotažnom prevozu (tranzit je izuzet) u Austriji.

Dakle, svi strani prevoznici, osim prevoznika u tranzitu (oni koji samo prolaze kroz Austriju i ne vrše utovar ili istovar robe na području Austrije) su obvezni da za svakog vozača izvrše prijavu na on line formularu (ZKO 3) pre slanja u Austriju.

Formular za prijavu skinite OVDE.

Ranije je rok prijave iznosio 7 dana pre slanja, a sada se prijava može napraviti neposredno pre samog slanja (24 sata).

Dalje, vozač je za sve vreme prevoza u Austriji obvezan da prima minimalnu platu predviđenu austrijskim zakonom, tj. kolektivnim ugovorom za delatnost prevoza robe.

Skraćeni tekst kolektivnog ugovora možete videti OVDE.

Prilikom slanja, odnosno obavljanja prevoza u Austriji vozač je obvezan da kod sebe u kamionu u papirnom ili elektronskom obliku ima dostupnu dokumentaciju:

– Prijavu (ZKO 3) o slanju zaposlenog u Austriju (fotokopija registracije napravljene putem gore navedene web stranice)

– Ugovor o radu (preveden na engleski ili nemački jezik)

– A1 obrazac penzijskog osiguranja

– Platni listić, potvrdu o isplati plate, dokument o klasifikaciji radnog mesta vezano za platni razred prema austrijskom kolektivnom ugovoru (sve na nemačkom jeziku).

Naknadno slanje dokumentacije e-mailom inspekcijskom nadzoru u Austriji nije dovoljno i smatra se prekršajem. To znači da dokumentacija mora biti fizički prisutna u kamionu u papirnoj verziji ili u elektronskom obliku (tablet, smart phone, usb stick) spremnom za prenos nadležnom inspekcijskom telu.

Kazne za nepoštovanje važećih propisa vrlo su visoke i iznose u zavisnosti od prekršaja od 1.000 do čak 20.000 EUR-a.

Kod ZKO 3 prijave predviđena su dva izuzetka i to:

1. Kolektivna prijava (Sammelmeldung) – može se izvršiti ukoliko vozač jednim prevozom obavlja više utovara/istovara u Austriji. U ZKO 3 prijavi je tada potrebno navesti početak i završetak rada u Austriji, odnosno mesto prvog utovara/istovara i mesto poslednjeg utovara/istovara , tačnu rutu puta, kao i predviđena zaustavljanja.

2. Okvirna prijava na razdoblje do 3 meseca (Rahmenmeldung) – ukoliko je vozač redovno u Austriji na određenoj relaciji utovara/istovara. U tom slučaju je važno da početak prijave slanja od 3 meseca odgovara zaista i započetom danu slanja radnika (npr. nije dopušteno izvršiti prijavu od 01.02. do 30.04, a radnik na dan 01.02. nije poslat u Austriju). U razdoblju od 3 meseca nije više potrebno vršiti zasebne prijave za svakog pojedinačnog radnika za svako slanje u Austriju. Nakon isteka roka važenja okvirne prijave moguće je napraviti novu prijavu za naredna tri meseca.

Sva pitanja vezana uz ovu problematiku upućuju se na e-mail adresu entsendeplatform@sozialministerium.at, odnosno telefonski na  ZKO pri Ministarstvu finansija (+43 1 51433-554499).

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Nova minimalna plata u Austriji, pogledajte nove i... Nova, veća minimalna plata za prevoznike na teritoriji Austrije je na snazi od početka 2018. godine. Na primer: satnica za vozača busa do 3,5 tone se ...
Austrijski sindikati protiv planiranog proširenja ... Austrijski sindikat Vida izrazio je, povodom sastanka radne grupe dve zemlje u petak (2. februara 2018. godine), protivljenje planiranom proširenju ko...
Slovenački i hrvatski prevoznici traže poštena pra... Slovenački i hrvatski prevoznici su u Ljubljani upozorili na probleme te delatnosti zbog zakonskih propisa nekih država EU-a kojima se strani vozači t...
Minimalna plata u Austriji i za srpske vozače Posle Nemačke i Francuske, i Austrija je uvela obavezu minimalne zarade koja se odnosi i na  vozače iz drugih zemalja. Naime,  Ministarstvo rada Austr...
Novi troškovi za domaće transportere – Nema... Ministarstvo rada Nemačke je usvojilo predlog Komisije za minimalnu zaradu da, od 01.01.2017. godine, bruto zarada po satu bude povećana sa 8,50 EUR n...
Nemačka spustila rampu šoferima sa malom platom Put srpske robe u Nemačku mogao bi značajno da poskupi. Ukoliko se nemački zakon o minimalnoj zaradi bude odnosio i na strane kompanije, naši špediter...