Tranzit izuzet iz propisa o minimalnoj ceni rada u Nemačkoj

Međunarodna unija drumskih transportera (International Road Transport Union – IRU) je 30. januara 2015. godine objavila vest o odluci Vlade Nemačke kojom se tranzit izuzima iz propisa o minimalnoj ceni rada u Nemačkoj koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine. Pozdravljajući ovu odluku Vlade Nemačke, IRU ipak ističe da je neophodno odlaganje primene novog nemačkog propisa za sve transportne operacije, a ne samo za tranzit, i to dok se ne otklone sve nejasnoće u vezi sa primenom i dok se ne uspostave jednostavne i jasne administrativne procedure.

IRU je par dana pre ove odluke Vlade Nemačke podneo zahtev za odlaganje primene novog nemačkog propisa za sve transportne operacije na teritoriji Nemačke obrazlažući ga činjenicama: ‒ da su IRU, EU institucije i države članice obavešteni o ovom novom propisu i novim obavezama transportnih kompanija tek neposredno pre njegovog stupanja na snagu; ‒ da je malo informacija javno dostupno na bilo kom drugom jeziku, i da su čak i informacije na nemačkom jeziku oskudne; ‒ postupak prijave je neefikasan, na samo jedan faks broj šalju se sve prijave vozača; ‒ na brojna praktična pitanja nema odgovora, npr. na koji način se tačno obračunava minimalna zarada vozača koji rade za transportne kompanije osnovane van Nemačke.

Pored navedenog, IRU traži sastanak sa nadležnima iz Nemačke u što je moguće kraćem roku a sa ciljem iznalaženja praktičnih rešenja administrativnih pitanja i problema ovog novog nemačkog propisa, prenosi Poslovno udruženje „Međunarodni transport“ na svom sajtu.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Uspeh CO2 standarda za kamione bazira se na komerc... U završnom delu debate o CO2 standardima za kamione ključno je da se ambicija evropske politike zaštite životne sredine uskladi s komercijalnom realno...
Kakva je budućnost povezivanja kamiona? Nedavna najava iz kompanije Daimler da će, nakon ispod prosečnih rezultata tokom probnog testiranja, smanjiti svoju investiciju u povezivanje kamiona ...
Digitalni transport uzima zalet u Finskoj i Rumuni... Novi zalet elektronske trgovine označava ključni pomak ka transportnim operacijama u potpunosti bez papira, a sa digitalnom infrastrukturom kako bi se...
Autonomni kamioni zamena za vozača – Da li ć... Za sve one koji se bave drumskim saobraćajem, neke od najvećih promena u našim životima obeležile su poslednjih nekoliko godina. Polje automatizaci...
Minimalna plata u Nemačkoj – Povećanje u 201... MiLoG, odnosno zakon kojim se uređuju minimalne plate u Nemačkoj, stupio je na snagu od 1. januara 2015. godine. U to vreme zakonski minimum bio je 8,...
Sajber napadi prete drumskom prevozu robe! Pored prednosti u vidu efikasnosti i produktivnosti, nove tehnologije donose nove rizike od hakovanja i poremećaja u lancu snabdevanja. Obezbeđivanje ...
Bezbedni parking za kamione – Sve informaci... Međunarodna Unija za drumski transport (IRU) se pridružla inicijativi za uspostavljanjem sigurnih parkirnih mesta širom Evropske unije (EU). U ovaj po...
Evropska unija pokrenula platformu „Žene u t... Imajući u vidu to da je u Evropi svega 22% žena zaposleno u transportnom sektoru Evropska unija je 27. novembra 2017. godine pokrenula Platformu za pr...