Kako pronaći pravo transportno osiguranje?

[/caption]3. Brzo i profesionalno regulisanje štete

Još jedan kriterijum prilikom izbora transportnog osiguranja je tema regulisanja štete prilikom štete na robi. Pošto su ovde uvek u igri odnosi sa klijentima, ono mora funkcionisati brzo. Prema mišljenju Klaus Schafera brzina uvek zavisi od vrste prijave štete. – Uzmimo primer sa kamionom koji je utovario opasnu robu. Dolazi do nesreće i izliva se opasna tečnost. Ovde na scenu odmah moraju stupiti profesionalci. Kod osiguranja KRAVAG to je firma kćerka KUSS (KRAVAG Umweltschutz und Sicherheitstechnik GmbH) koja odmah dolazi na mesto udesa, profesionalno ga osigurava i uspostavlja kontakt sa organom za zaštitu okoline i policijom.

– Isto važi i za krađu tovara. Jer što više vremena prođe između momenta nastanka štete i prijave, to će biti skuplje. Što ranije saznamo za krađu tovara, to brže možemo pokrenuti aktivnosti kako bismo ponovo pronašli robu. Ili informisali susedne države – dodaje Schäfer.

4. Korektan sistem premija

Četvrta tačka na koju se mora obratiti pažnja po mišljenju Klausa Schafera je sistem premija. Kretanje premija bi trebalo prilagoditi razvoju štete. Ako preduzeće poseduje mnogo kamiona ali izaziva malo štete i iznos osiguranja bi trebalo prilagoditi naniže.

– Dobar osiguravač se odlikuje time da može savetovati klijenta i reći mu kako da izbegne štetu. Uradite sami jednostavan test! Pitajte svog savetnika osiguranja da li može da kaže kojim vozačima se najčešće dešavaju koje nesreće i kako se one mogu sprečiti.

Veza između sigurnosti tereta i parkinga

Za vozače motornih vozila često je izazov da pravovremeno nađu parking za kamion. Parkiranje kamiona na bezbedan parking na kojem noću niko neće istočiti gorivo iz vozila, otvoriti ceradu i ukrasti robu je još jedan problem.  Osim toga dolazi i pravilo „45 sati“ koje vozaču često ne dozvoljava da noću ostane u vozilu. To ima negativne posledice na zaštitu osiguranja.

– Uobičajeno bi nedeljni odmor trebalo provoditi onda kada vozač nije na putu. Ali to se često ne može izbeći. Ako je vozač prinuđen da se zaustavi, ali ne može da pronađe siguran parking, moramo razgovarati o tome i zajedno pronaći rešenje – preporučuje direktor KRAVAG-a.

Generalno je redovna komunikacija između osiguranika i osiguranja potrebna kako bi zaštita osiguranja u svako doba bila aktuelna. „Pre svega prilikom osnivanja novog transportnog preduzeća je važno da se češće razgovora i eventualno kaže: Iako je to bio moj prvobitni plan, sada imam nalog koji odstupa od toga. Da li i to spada u ono što sam osigurao?“, objašnjava Schäfer. Prevoznici i špediteri bi trebalo da direktno kod osiguravača provere naloge koji odstupaju od uobičajenih.

Podeli na društvenim mrežama: