Ivan Brezina, dekan Fakulteta za ekonomsku informatiku u Bratislavi – Zelena logistika je sve važnija tema

Prof. Ivan Brezina, dekan Fakulteta za ekonomsku informatiku u Bratislavi (Faculty of Economic Informatics, Bratislava) i član katedre za Operaciona istraživanja i ekonometriju, boraviće krajem maja u Beogradu kada će biti predavač na Trećoj međunarodnoj logističkoj konferenciji LOGIC 2017, koja će biti održana na Saobraćajnom fakultetu Beograd od 25. do 27. maja.  Tema njegove prezentacije biće zelena logistika i smanjenje emisija CO2 u robnom transportu.

Konferencija LOGIC 2017 bila je povod za intervju sa ovim stručnjakom za Pluton Logistics.

PL: Zašto je tema zelene logistike izuzetno značajna u savremenom poslovanju?

– Na konferenciji LOGIC 2017 ću govoriti o zelenoj logistici sa fokusom na smanjenje emisija CO2 u transportu robe. Ova tema je postala veoma značajna tokom poslednjih godina, s obzirom na to da je primarni cilj zelene logistike smanjenje štetnih efekata transporta na životnu sredinu. Jedna od veoma značajnih oblasti u transportnoj logistici je svakako analiza i primena adekvatnih modela za rutiranje vozila uz jednovremenu primenu integrisanih optimizacionih pristupa za rešavanje problema rutiranja vozila u kojima je jedan od načina za redukciju emisija CO2 određivanje najkraćih ruta vozila uz bolje upravljanje teretom koje ta vozila prevoze. U tom smislu, rad koji ću prezentovati na konferenciji se odnosi na modifikovanje problema rutiranja vozila koji omogućava definisanje ruta vozila zavisnih od tereta, tj. robe koju vozilo transportuje čime se smanjuju emisije CO2.

PL: Iz oblasti Vaše ekspertize, koji su vodeći izazovi logistike danas? Kako odgovoriti na njih?

– U oblasti optimizacije transportnih ruta, sa teoretskog aspekta, istraživanja su fokusirana i bazirana na “zelenom“ pristupu,  kao što je na primer upotreba električnih vozila pri transpotu robe. Optimizacioni transportni modeli, danas takođe uključuju i dodatna ograničenja koja utiču na potrošnju vozila i emisije štetnih gasova. Odnosno, trenutni trend predstavljaju proširenja klasičnih problema rutiranja vozila sa ciljem minimizacije potrošnje goriva ili smanjenje CO2, uz pretpostavku da su ove dve promenljive u direktnoj vezi.

PL: Koji su globalni trendovi u logistici? Kako ih prilagoditi lokalnom tržištu?

– Jedan od globalnih trendova u logistici je orijentacija na razvoj i primenu procesa i aktivnosti logistike povratnih tokova. Jedan od novih izazova sa kojima se suočava današnja logistika je društveni interes ali i pritisak u oblasti zaštite prirodnih resursa i životne sredine. Ovaj ekološki aspekt se ogleda u primeni procesa i aktivnosti logistike povratnih tokova koja je orijentisana na povratak robe, pakovanja, logističkih jedinica od krajnjih korisnika do distributera ili proizvođača. Cilj logistike povratnih tokova je da se povratni tokovi materijala, proizvoda, logističkih jedinica izvrši u skladu sa postojećom zakonskom regulativom na ekološki prihvatljiv način.

PL: Šta nas čeka u budućnosti? Kako će se razvijati logistika?

– Živimo u vremenu četvrte tehnološke revolucije koja će oblikovati budućnost za generacije koje dolaze. Ova činjenica implicira potrebu za još većom automatizacijom i robotizacijom ne samo u sektoru proizvodnje, već i u sektoru logistike, pogotovo u oblastima skladištenja i transporta robe. Ove promene, zajedno sa trenutnim trendom razvoja logistike povratnih tokova će dovesti do značajnih promena pri obavljanju logističkih aktivnosti i procesa. Dodatni izazov se ogleda i u internacionalizaciji zakonodavstva u sektoru logistike tako da će i nacionalni i međunarodni transport  robe realizovati na ekološki prihvatljiv način.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Trendovi u logistici i lancima snabdevanja –... Koji su trendovi u logistici i lancima snabdevanja? Zašto se moramo pripremiti za logistiku humanitarnih događaja? Zbog čega dostava robe u urbanim sr...
Milorad Kilibarda, profesor Saobraćajnog fakulteta... Pojam inovacija najčešće se koristi za opisivanje i predstavljanje novih ideja i rešenja, odnosno razvoj i primenu nečeg novog. Na inovacije se može g...
Dimitrios Aidonis, potpredsednik katedre za logist... Docent dr Dimitrios Aidonis, potpredsednik katedre za logistiku, (Technological Educational Institute) TEI of Central Macedonia u Grčkoj, boraviće sre...
Srbiji neophodno 9 terminala za prikupljanje otpad... U jeku predizborne kompanije, političari su se dotakli i brodara i ekologije. Tako su nedavno ministar saobraćaja Aleksandar Antić i Goran Trivan,  se...