SMANJENJE TROŠKOVA U LOGISTICI: Kako racionalizovati skladište?

Logistika je područje sa najvećim potencijalom za stvaranje ušteda i unapređenje poslovanja svake kompanije, bez obzira na njenu delatnost, veličinu i tržišnu poziciju. Ukoliko bi kompanije smanjile logističke gubitke i troškove ostvarile bi značajne uštede, ali i unapredile konkurentnost svojih proizvoda i usluga na tržištu.

Uzroci i mesta nastanka troškova i gubitaka nalaze se u različitim logističkim procesima i delovima lanca snabdevanja. Tako na primer, logistički gubici mogu biti vezani za transport, zalihe,  skladištenje, pakovanje, vreme, administraciju i znanje.

Autor teksta prof. dr Milorad Kilibarda, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics-a detaljno predstaviti u kojim segmentima logistike postoji prostor za uštede.

SKLADIŠTE

Skladištenje proizvoda vezuje značajne gubitke i troškove koji u proseku čine oko 25% ukupnih logističkih troškova, odnosno 2 – 3% ukupnog prometa u lancu snabdevanja. Troškovi skladištenja obuhvataju troškove: objekata, prostora, resursa, opreme, saobraćajne i tehničke infrastrukture, pretovarnih i manipulativnih sredstava, radne snage, energije, informaconih i komunikacionih sistema, komunalnih usluga i dr. U suštini troškovi skladištenja nastaju kao posledica odvijanja različitih tokova i skladišnih procesa, tako da se svi troškovi mogu grupisati u troškove čuvanja robe, troškove manipulativnih i skladišnih operacija, troškove administrativnih i informaciono upravljčkih funkcija.

U skladišnim sistemima, distributivnim i logističkim centrima kriju se značajne rezerve, gubici i potencijalne mogućnosti za uštede. Procenjuje se da 20-25 % ušteda u lancu snabdevanja se može ostvariti na području skladištenja. Da bi se navedeni potencijali iskoristili potrebno je primeniti i sprovesti različite mere i rešenja.

Neophodno je rešiti dve grupe problema.

Prvo, potrebno je identifikovati, meriti i pratiti troškove skladištenja, jer nešto što nije utvrđeno i izmereno ne može se ni racionalizovati i unaprediti. Drugo, potrebno je utvrditi uzroke, mesta nastanka i pokretače troška te definisati rešenja i mere za smanjenje troškova.

Međutim, u praksi se vrlo često ignorišu troškovi skladištenja, jer ih je teško locirati na mesta nastanka, nosioce, uzročnike, pokretače, resurse, procese, aktivnosti i proizvode. Bez toga nije moguće sprovoditi racionalizaciju, upravljati troškovima i postići uštede. Postojeći računovodstveni sistemi i kontni planovi ne omogućavaju preciznije raščlanjavanje troškova, pa analitičari imaju problem da utvrde gde pojedini troškovi tačno nastaju i pripadaju. Poseban je problem raspodela i projekcija opštih i zajedničkih troškova. Da bi se navedni problemi uspešno rešili potrebno je primeniti posebnu metodologiju i postupak merenja i praćenje troškova, odnosno izradu i distrbuciju izveštaja o strukturi i visni troškova. Neophodno je uspostaviti sistem logističkog kontrolinga, kao podršku odlučivanja u svakoj kompaniji.

Ilustracija
Ilustracija

Gubici i visoki troškovi skladištenja nastaju iz različitih razloga. Često je uzrok sam skladišni objekat, odnosno tehnološko prostorno rešenje i sama konstrukcija objekta. Veliki broj skladišta je smešten u objekte koji nisu namenski građeni za tu vrstu delatnosti, već za proizvodnju ili neku drugu namenu. Takvi objekti imaju veliki broj ograničenja i uglavnom ne omogućavaju efikasno odvijanje tokova, procesa i skladišnih aktivnosti. Međutim, dobar deo novih skladišnih objekta, distributivnih i logističkih centara imaju značajne propuste i greške u planiranju, projektovanju i izgradnji.

Da bi “uštedeli” na troškovima projektovanja kompanije se često odlučuju za tipska rešenja, koja nude prodavci opreme, ne vodeći računa o zahtevima, tokovima, procesima i funkcijama konkretnog sistema. Ovakavim pristupom se ništa ne dobija, samo se generišu izuzetno veliki operativni troškovi, problemi, zastoji, čekanja, “uska grla” i gubici u eksploataciji.

Tehnološka rešenja se ne mogu preslikavati već je potrebno stručno i profesionalno planirati i projektovati skladišne procese i podsisteme na bazi realnih zahteva i potreba koje generišu postojeći i budući tokovi. To je jedini ispravan put koji će dovesti do dugoročnog efikasnog i ekonomičnog rešenja.

Značajni gubici nastaju zbog propusta i grešaka koje nastaju u toku funkcionisanja skladišnog sistema. Smanjenje troškova i uštede je moguće ostvariti kroz: bolju organizaciju skladišnog sistema; racionalno korišćenje skladišnog prostora; odgovarajuće raspoređivanje i lociranje robe u skladištu;  mapiranje procesa i definisanje tokova prijema, skladištenja, prerade i otpreme robe; primenu odgovarajuće skladišne opreme i transportno manipulativnih sredstava; primenu informacionih tehnologija za identifikaciju i praćenje pošiljki, primenu odgovarajući standarda i procedura kvalitetnog upravljanja logističkim operacijama, odgovarajuća softverska rešenja i dr.

Navedene činjenice upozoravaju na značajne probleme i troškove u različitim skladišnim sistemima, distributivnim i logističkim centrima. Istovremeno se ukazuje na mogućnosti i ogroman prostor za racionalizaciju i postizanje ušteda. Potrebno je da kompanije ozbiljno pristupe rešavanju navednih problema, da uz primenu stručnih znanja, veština i naučno zasnovanog i u praksi potvrđenog pristupe rešavanju ovih problema.

O uštedama u TRANSPORTU i ZALIHAMA smo već pisali, u sledećoj ćemo dati više informacija o PAKOVANJU.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

LOGIC 2019 – Četvrta međunarodna konferencij... Četvrta međunarodna logistička konferencija LOGIC 2019 biće održana od 23.  do 25. maja 2019. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu...
Za izgradnju intermodalnog terminala u Batajnici z... Dvanaest firmi iz zemlje i inostranstva zainteresovano je da učestvuje na tenderu za izgradnju Intermodalnog terminala u Batajnici. Pre3dstavnici f...
Efikasna logistika, značajne uštede za privredu &#... Logistička konferencija pod nazivom Efikasnost i uštede u transportu održana je 22. juna 2018. godine u Banjaluci. Konferenciju je organizovala visoko...
LOGŠPED 2018: Detalji logističke konferencije u Ba... Banjaluka College 22. juna orgаnizuje IV Međunarodnu logističku konferenciju „Efikasnost i uštede u transportu„. Na ovom stručnom forumu se svake godi...
Otvoren „Lidl“ logistički centar u Nov... "Lidl" logistički centar je zvanično otvoren. Prostire se na 45.000 m2 i ima 30.000 paletnih mesta. Jedan je od najvećih logističkih centara u ovom de...
Nakon nedostatka vozača sada i nedostatak skladišn... Oni koji traže skladišni prostor sve češće se žale na nedostatak površina. Pri tom je prema podacima Saveznog zavoda za statistiku Nemačke broj izgrađ...
Nikola Jevtić, direktor kompanije „Alti Logi... Biti uspešan u logistici, znači da je u poslu podjednako zastupljena i ekonomska dimenzija i dimenzija etičnosti. Pravednost i fer postupanje, prema p...
„Neregelia“ pruža i uslužno skladišten... "Neregelia", kompanija "Nelt" Grupe koja posluje u Crnoj Gori, u svoj portfolio logističkih usluga uvrstila je i uslužno skladištenje. Razvoj poslovan...