EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Uticaj trendova i savremenih promena na tržištu

Bez obzira na to da li se radi o proizvodnji ili pružanju usluga u bilo kojoj grani industrije, savremeno tržište zahteva od kompanija konstantno praćenje i kvantifikovanje efekata poslovanja. Jedan od osnovnih pokazatelja je definisanje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata. Ovaj odnos poznatiji je pod pojmom efikasnost.

Efikasnost je preduslov uspešnog poslovanja svake kompanije. Iz tih razloga, merenje i unapređenje efikasnosti poslednjih godina dobija na značaju, kako u literaturi, tako i u praksi.

Autor teksta dr Milan Andrejić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics u serijalu tekstova ukazati na značaj efikasnosti, moguće greške u logistici, kao i na potencijalna rešenja.

U prethodnim tekstovima objašnjen je termin efikasnost, kao i pojam merenja efikasnosti, zatim smo pisali o strukturi grešaka i reklamacijama, o uzajamnim uticajima, kao i o načinima za smanjenje grešaka u skladištu. Bavili smo se i time kako smanjiti greške u transportu i u upravljanju zalihama.

U poslednjem tekstu o ovoj širokoj temi, dajemo odgovor na pitanje – Kako savremene promene na tržištu i trendovi utiču na efikasnost u logistici?

Logistika zauzima centralno mesto u svetskim kompanijama, te se poslednjih godina sve veća pažnja posvećuje unapređenju efikasnosti, ali i identifikaciji uticajnih faktora i trendova. Od efikasnosti logističkih procesa direktno zavisi cena finalnog proizvoda. Trendovi u razvoju efikasnosti mogu se podeliti u dve velike grupe. Prva grupa se odnosi na razvoj tehnologija i pratećih dostignuća (razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija, e-trgovina, 3D štampa, „Internet of things“, itd.), dok se druga grupa odnosi na promene u upravljanju, organizaciji i filozofiji poslovanja (globalizacija i rastuća ekonomija, redukcija zaliha, partnerski odnos i kooperacija, standardizacija logističkih procesa, zahtevi za održivim razvojem, itd.).

Zahvaljujući pomenutim trendovima, logistički procesi će usled bolje povezanosti, kontrole, veće brzine i manje upotrebe resursa, postati znatno efikasniji i sa manje grešaka. Efikasniji logistički procesi sa manje grešaka direktno utiču na brži plasman proizvoda na tržište uz minimalne troškove i greške, što dalje utiče na zadovoljstvo krajnjih korisnika i sigurne prihode.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Za izgradnju intermodalnog terminala u Batajnici z... Dvanaest firmi iz zemlje i inostranstva zainteresovano je da učestvuje na tenderu za izgradnju Intermodalnog terminala u Batajnici. Pre3dstavnici f...
POTVRĐENO: Alibaba logistički centar za Evropu nal... Cainiao, evropsko predstavništvo kompanije Alibaba, potvrdio je da će Liež postati središte kineskog giganta za Evropu. Prvi avion iz grada Hangdžou ...
Nove tehnologije će promeniti našu industriju. Šta... George Stephenson napravio je svoju raketu 1829. godine. Eugenio Barsanti i Felice Matteucci su izumeli prvi pravi motor sa unutrašnjim sagorevanjem 1...
Digitalizacija u logistici – Predstavljamo v... Kompanija "Telekom Srbija"  predstavila je najsavremeniju infrastrukturu namenjenu IoT rešenjima – LoRa mrežu. LoRa mreža omogućava povezivanje i među...
Otvoren „Lidl“ logistički centar u Nov... "Lidl" logistički centar je zvanično otvoren. Prostire se na 45.000 m2 i ima 30.000 paletnih mesta. Jedan je od najvećih logističkih centara u ovom de...
Nakon nedostatka vozača sada i nedostatak skladišn... Oni koji traže skladišni prostor sve češće se žale na nedostatak površina. Pri tom je prema podacima Saveznog zavoda za statistiku Nemačke broj izgrađ...
Nikola Jevtić, direktor kompanije „Alti Logi... Biti uspešan u logistici, znači da je u poslu podjednako zastupljena i ekonomska dimenzija i dimenzija etičnosti. Pravednost i fer postupanje, prema p...
„Neregelia“ pruža i uslužno skladišten... "Neregelia", kompanija "Nelt" Grupe koja posluje u Crnoj Gori, u svoj portfolio logističkih usluga uvrstila je i uslužno skladištenje. Razvoj poslovan...