ANALIZA: U 2017. ostvaren rast prevoza tereta od 2% – najveći skok u aviotransportu

Količina prevezene robe u 2017. godini veća je za 2% u odnosu na 2016. godinu, uz istovremeni rast obima rada od 8,4%, iskazan u tkm. Zabeleženo je povećanje prosečnog puta prevoženja jedne tone robe u kopnenom saobraćaju, i to sa 304,2km u 2016. na 326,3km u 2017. godini, objavio je Republički zavod za statistiku.

Veća količina prevezene robe u 2017. godini, u odnosu na prethodnu godinu, realizovana je u svim vidovima saobraćaja, osim u rečnom.

Ukupna količina prevezene robe u drumskom saobraćaju u 2017. godini veća je za 2,3% nego u 2016. Obim rada u tkm povećan je za 15,8%, što ukazuje na uvećanje prosečnog puta. Transportovana sirova nafta u naftovodima iskazuje rast od 5,1%. U istom periodu transport prirodnog gasa gasovodima veći je za 13,9%. Obim rada u tkm veći je za 7,6% u prevozu sirove nafte naftovodima i veći je za 12,0% u prevozu prirodnog gasa gasovodima.

Količina prevezene robe železnicom beleži pad u unutrašnjem prevozu, dok se u uvozu, izvozu i tranzitu javlja rast.

Kada posmatramo prevoz robe u vazdušnom saobraćaju, u 2017, u odnosu na prethodnu godinu, došlo je do rasta količine prevezene robe od 38,1%, kao i do rasta obima ostvarenog rada od 102,5%.

Ulaz teretnih vozila u istom periodu veći je za 10,1%, dok je izlaz veći za 6,9%. Zbog promene metodologije praćenja teretnih vozila u tranzitu, podaci su neuporedivi sa prethodnim godinama.

Detaljnu statistiku pročitajte OVDE.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

ANALIZA: Količina prevezene robe u prvom polugodiš... Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2018. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, beleži rast od 10,1%. U istom periodu, obim ...
Rast kargo prometa na Aerodromu „Nikola Tesl... Beogradski Aerodrom “Nikola Tesla”, nakon pada u aprilu, zabeležio je snažan rast kargo prometa tokom maja. U proteklom mesecu Aerodrom je zabeleži...