Brisel želi evropski e-CMR kao deo trećeg paketa mobilnosti

U okviru trećeg paketa mobilnosti, Evropska komisija namerava da predloži implementaciju elektronskih tovarnih listova (e-CMR) širom Evropske unije. Evropska komisija planira da predloži uvođenje panevropskog e-CMR-a – obaveštava nemačko logističko udruženje DSLV. Testovi su do sada sprovedeni samo u pojedinačnim zemljama EU.

Nacrt dokumenta neće biti spreman do maja ove godine.

Svrha implementacije e-CMR-a

Prema mišljenju Komisije, svrha uvođenja elektronskih tovarnih listova je olakšavanje delotvorne i efikasne razmene informacije i dokumenata između špediterskih, logističkih i transportnih kompanija koje posluju na evropskom unutrašnjem tržištu. Razmena podataka o celokupnom lancu snabdevanja, kao i veza sa državnim vlastima treba da pripremi industriju za sledeće faze digitalizacije transportnog sektora i da dovede do automatizacije procesa.

Prednosti e-CMR-a

Prednosti upotrebe e-CMR-a su brojne i sa stanovišta prevoznika, i sa stanovišta špeditera.
Transporti sprovedeni uz upotrebu elektronskog tovarnog lista se prate i analiziraju širom Evrope u realnom vremenu. Elektronski CMR će dozvoliti prevoznicima da jednostavno arhiviraju logističke informacije.
Ugovorne strane će imati pristup informacijama o čitavom procesu, kao što su mesto i vreme utovara, gde se roba nalazi i koji je kamion prevozi.

Pored toga, naknadne akcije, npr. fakturisanje, potvrda isporuke ili pokretanje žalbenih procedura, biće brže i jeftinije. Zahvaljujući e-CMR-u, nakon završetka transporta prevoznici mogu odmah izdati račun za pruženu uslugu, i time će se značajno skratiti čekanje perioda plaćanja.

Zemlje Beneluksa su izracunale da se prelaskom na e-CMR godišnje štedi 300 mil EUR.

Izvor: Trans.eu

 

 

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Promenjen Pravilnik o podnošenju i popunjavanju ca... Na osnovu Carinskog zakona, Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja dekl...
Dobri rezultati na Terminalu Beograd Direktor Uprave carina Srbije Miloš Tomić izneo je podatke da je za devet meseci 2018. godine na Terminalu Beograd, koji predstavlja jednu od najvećih...
Počinje ekspresno carinjenje pošiljaka u Srbiji U Srbiji počinje da se primenjuje pojednostavljena i digitalizovana procedura carinjenja ekspresnih pošiljaka, što će doprineti da većina ekspresnih p...
Izmenjena Uredba o carinski dozvoljenom postupanju... Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom.  Izmene i dopune se odnose na rad poštanskih operatora u p...
POJAŠNJENJE: Elektronski izdata uverenja o kretanj... Uprava carina izvestila je Ministarstvo finansija da je od strane carinskih organa Republike Turske imejlom dobijena informacija, da je počev od 28. ...
Koje su konkretne inicijative za smanjivanje čekan... Čekajući na graničnim prelazima, preduzeća iz regiona godišnje izgube 26 miliona sati, zbog neusklađenih sertifikata među ekonomijama na zapadnom Balk...
Otvorena carinska ispostava Slobodna zona Subotica U Subotici je svečano otvorena carinska ispostava Slobodna zona Subotica. Kako je navela Uprava carina,  usled značajnog obima rasta proizvodnje kompa...
„Gebrüder Weiss” otvorio novu kancelariju za carin... Transportno-logistička kompanija "Gebrüder Weiss", prateći trend rasta poslovanja, otvorila je još jednu poslovnu jedinicu. Zbog povećanog obima posla...