Elektronski lokatori – kako se upotrebljavaju u carinskim postupcima?

Elektronsko praćenje tovara robe uvedeno je na način propisan Uredbom o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom koju je Vlada Republike Srbije donela 14. februara 2017. godine.

ŠTA JE ELEKTRONSKI LOKATOR
• Elektronski lokator je GPS uređaj sa integrisanim pristupom mreži mobilne telefonije (minimalno GPRS tipa) u kućištu za elektronsko obezbeđenje tovarnog prostora, sa omčom koja sprečava neovlašćeno otvaranje tovarnog prostora.
• Elektronski lokator omogućava bezkontaktnu identifikaciju i automatsko praćenje transporta robe i/ili prevoznih sredstava prilikom uvoza, izvoza i tranzita na carinskom području Republike Srbije.

PROPISANA SVOJSTVA
• Svaki elektronski lokator ima jedinstveni identifikacioni broj.
• Telo elektronskog lokatora ima utisnut naziv: „Uprava carina RS“, koji se ne može izbrisati uobičajenim rukovanjem.
• Elektronski lokator se upotrebljava pomoću softvera. Softver objedinjuje rad svih elektronskih lokatora i operatora u sistemu, prikuplja, obrađuje, arhivira i dostavlja podatke o lokaciji, položaju, vrsti i količini robe koja se prati i o trasi puta kojom se roba kreće i kreira tražene izveštaje. Softver se instalira na računare Uprave carina.
• Oblik i dimenzije elektronskog lokatora variraju zavisno od načina njihovog stavljanja, s tim da dimenzije moraju da budu takve da osiguraju lako očitavanje identifikacionih oznaka i lako zabravljivanje tovarnog prostora.
• Materijal od kog je izrađen lokator mora da bude otporan na lomljenje i da sprečava neopaženo falsifikovanje.

KARAKTERISTIKE
Elektronski lokator mora da ima najmanje sledeće karakteristike:
• da je otporan u redovnoj upotrebi;
• da se lako proverava i prepoznaje;
• da je izrađen tako da bilo koje lomljenje ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;
• da ima upisane identifikacione oznake;
• da je napravljen za višestruku upotrebu, na način koji će dozvoliti da se kod svakog ponovnog korišćenja može upisati jedinstvena identifikaciona oznaka;
• da obezbedi praćenje celokupnog transporta robe i/ili prevoznih sredstava na carinskom području Republike Srbije.

POSTAVLjANjE ELEKTRONSKOG LOKATORA
• Elektronski lokator se postavlja na prevozno sredstvo kojim se vrši prevoz robe (za sada se primenjuje samo na drumska vozila).
• Elektronski lokator postavlja na prevozno sredstvo i skida sa prevoznog sredstva isključivo ovlašćeni carinski službenik, u vreme predviđeno za obavljanje redovnih carinskih formalnosti.
• Elektronski lokator se postavlja tako da neovlašćenim licima sprečava pristup prostoru u kome je smeštena roba i da omogućava pristup GPS signalima i signalima mreže mobilne telefonije.

OČITAVANjE ELEKTRONSKOG LOKATORA
• Očitavanje elektronskog lokatora vrši se ručnim uređajem bilo gde na terenu prilikom montaže na i demontaže sa prevoznog sredstva od strane carinskog službenika, s tim da se mora identifikovati i zabeležiti u sistemu;
• Očitavanjem elektronskog lokatora dobija se izveštaj o sadržini pošiljke prethodno unete u sistem, statusu elektronskog lokatora (ispravno, neispravno) i vremenu poslednjeg emitovanja signala elektronskog lokatora u sistemu.

ŠTA ELEKTRONSKI LOKATOR TREBA DA OMOGUĆI
• praćenje robe u tranzitu između tranzitnih carinarnica;
• praćenje robe koja se izvozi od polazne do izlazne carinarnice, odnosno od prostora pošiljaoca do granične carinske ispostave u pojednostavljenom izvoznom postupku;
• praćenje robe koja se uvozi od ulazne do odredišne carinarnice, odnosno od granične carinske ispostave do prostora primaoca u pojednostavljenom uvoznom postupku.

UPRAVA CARINA OBEZBEĐUJE OPREMU POTREBNU ZA UPOTREBU ELEKTRONSKIH LOKATORA, KAO I SVE POTREBNE ELEMENTE ZA FUNKCIONISANjE SISTEMA.

FOTO: carina.rs

KOJA JE SVRHA LOKATORA?

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Otpor u primeni elektronskih lokatora – ošte... Nemačka je zemlja sa kojom Srbija ostvaruje najveću spoljnotrgovinsku razmenu. U januaru smo izvezli robu vrednu 167,2 mil EUR, a uvoz se meri sa 178,...
ANKETA: Da li su elektronski lokatori korisni? Uprava carina je od 21. januara 2019. godine počela upotrebu elektronskog lokatora. Prema rečima prevoznika i vozača, primena novog carinskog obeležja...
Rekordna zaplena marihuane u dva „prazna kam... U neposrednoj blizini izlaza graničnog prelaza Gradina u petak je sprečen pokušaj krijumčarenja impozantne količine marihuane, teške oko 1,1 tonu. Pom...
Migranti zaustavljeni zahvaljujući e-lokatoru Na graničnom prelazu Šid 13. marta oko 18 časova sprečen je pokušaj trojice migranata da ilegalno pređu državnu granicu zahvaljujući novouvedenom sist...
Otkrivena ogromna količina lekova ispod kamionske ... Zajedničkom akcijom carine i policije prošle nedelje je na graničnom prelazu Kelebija zaplenjena ilegalna pošiljka od više od 240.000 tableta Tamol-XX...
Osam „slepih putnika“ u hladnjači na g... Još jedan nesmotreni pokušaj migranata da se u hladnjači koja je uključena ilegalno prebace preko granice sprečen je 4. marta na graničnom prelazu Vat...
Počela upotreba elektronskih lokatora – veća... Pre desetak dana smo od svojih čitalaca dobili informaciju da je počelo uvođenje elektronskih lokatora i da taj postupak usporava i onako sporu proced...
Carinici otkrili sedmoro migranata u hladnjači na ... Uprava carina je saopštila da su carinici na izlazu graničnog prelaza Batrovci 9. februara 2019. godine otkrili sedam migranata skrivenih u hladnjači ...