Osnovano Nacionalno koordinaciono telo za olakšanje spoljne trgovine

Na konferenciji „Javno-privatni dijalog za olakšanje spoljne trgovine“ koju su organizovale Američka privredna komora (AmCham) i USAID REG projekat u Srbiji, naglašena je neophodnost identifikacije i rešavanja prepreka na putu ka efikasnijim uvozno-izvoznim procedurama koje vode intenzivnijem ekonomskom rastu. Istaknut je pozitivan iskorak i značaj uspostavljanja Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine.

Potpredsednik Vlade i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je da je potrebno uložiti dodatni napor u dalji razvoj uvoza i izvoza Republike Srbije i uklanjanju carinskih i necarisnkih barijera, jer smatra da je moguće postići dobar rezultat bez značajnijih ulaganja, ali da je za to potreban kontinuirani rad svih relevantnih institucija.

– Zahvaljujem se Američkoj privrednoj komori u Srbiji na pruženoj podršci u osnivanju Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje spoljne trgovine koje okuplja 12 relevantnih institucija, koje sada predstavlja pravu adresu za sve probleme sa kojima se susreću privredni subjekti. Ulažemo veliki napor u identifikaciju i rešavanje problema, jer partnerski odnos između države i privrede je razlog zbog koga sve ovo radimo.

– Verujemo da će rad Koordinacionog tela dovesti do stvaranja ujednačenih, transparentnih i ravnomerno implementiranih procedura sa ciljem poboljšanja efikasnosti, uz očuvanje legitimnih regulatornih ciljeva. Pozivam i ostala poslovna udruženja da se uključe u rad ovog tela i daju svoj doprinos pojednostavljenju spoljno trgovinskih procedura – izjavila je prva potpredsednica Upravnog odbora AmCham-a Jelena Pavlović.

AmCham-ov Odbor za olakšavanje spoljnje trgovine u kome učestvuje preko 50 kompanija iz različitih industrija već dve godine asistira Vladi Republike Srbije u racionalizaciji procedura i upravljanju protokom robe preko nacionalnih granica.

Rezultatovog predanog rada, i konstruktivne saradnje sa ministarstvom trgovine, ministarstvom finansija i Upravom Carina, je i formiranje Koordinacionog tela, koje predstavlja efikasni mehanizam koordinacije između javnog i privatnog sektora i doprinosi ubrzanju međunarodne trgovine i smanjenju troškova u spoljnotrgovinskom prometu.

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat je naglasio da je osnivanje Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje spoljne trgovine važna prekretnica za Srbiju i njenu lidersku ulogu u regionu, te da će ovaj korak približiti Srbiju članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i njenom pridruživanju Evropskoj uniji.

– Zahvaljujem se Vladi Srbije na liderskoj ulozi u osnivanju ove platforme, USAID REG-u na naporima za uspostavljanje javno-privatnog dijaloga i naporima na podsticanju privrednog rasta u regionu, Američkoj privrednoj komori u Srbiji na njihovom stalnom radu na ukazivanju na praktična pitanja poslovanja – izjavio je ambasador Skat.

Adekvatna kontrola kvaliteta i bezbednost proizvoda koji se stavljaju u promet bez nepotrebnih procedura, a koje će omogućiti nesmetanu trgovinu, predstavljaju jedan od budućih izazova Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine. Potrebne su tehničke, organizacione i druge mere da bi se adekvatno izašlo u susret ovim pitanjima, dok je unapređenje kapaciteta državnih organa za ova i druga pitanja od velikog značaja.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Srbija zatvara carinski terminal u Preševu Uz obrazloženje da je opao uvoz i izvoz, Vlada Srbije zatvorila je carinski terminial u Preševu, prebacivši ga u Vranje, 40 kilometara od granice, p...
Izvoz u Ameriku – Obnovljena Opšta shema pre... Izvoz u Ameriku je ponovo olakšan. Privredna komora Srbije obavestila je sve privredne subjekte koji izvoze ili se pripremaju za izvoz robe i usluga n...
ANALIZA: Spoljnotrgovinska razmena u januaru 2018. Ukupna spoljnotrgovinska razmena Srbije u januaru 2018. godine iznosila je 3189,4 mil USD, što je porast od 39,1% u odnosu na isti period prethodne go...
Projekti za čvršće veze i manje barijera na Zapadn... Upravni odbor Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke, ciji je predsednik Marko Čadež, usvojio je nedavno u Trstu program aktivnosti ...
Izvoz voća i povrća u Rusiju – Doneta uredba... Svaka pošiljka voća i povrća koja se izvozi u Rusiju mora imati fitosanitarni sertifikat, kao i deklaraciju o bezbednosti prehrambenih proizvoda biljn...
Izvoz voća i povrća u Rusiju – carinjenje Uprava carina se obratila Ministarstvu finansija, Sektoru za carinski sistem i politiku, sa pitanjem vezanim za mogućnost da se deklaracije za izvoz ...
Izvoz u Ameriku – Od 1. januara bez Generaln... Privredna komora Srbije podsetila je sve privredne subjekte koji izvoze ili su u procesu pripreme izvoza robe ili usluga na tržište Amerike da GSP sis...
Otklonjeno sedam barijera u trgovini Srbije i BiH Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i potpredsednik Saveta ministara i ministar spoljne ...