Počinje ekspresno carinjenje pošiljaka u Srbiji

U Srbiji počinje da se primenjuje pojednostavljena i digitalizovana procedura carinjenja ekspresnih pošiljaka, što će doprineti da većina ekspresnih pošiljaka bude obrađena u minimalnom roku – saopšteno je na završnoj radionici projekta „Uvođenje pojednostavljenog postupka carinjenja ekspresnih pošiljki.“

U saradnji sa Upravom carina, Ministarstvom finansija i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i ekspresnim operatorima, projekat „Uvođenje pojednostavljenog postupka carinjenja ekspresnih pošiljaka“ realizovala je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru Nemačko-srpske razvojne saradnje.

– Uskoro možete očekivati da će se oko 80% pošiljki pristiglih preko kurirskih operatora puštati u slobodan promet u roku od sat vremena po prispeću, što je do sada bilo nezamislivo. Da bi ekspresne pošiljke to zaista i bile neophodno je omogućiti i njihovo ekspresno carinjenje, što smo okončanjem ovog projekta uspeli da postignemo – najavio je pomoćnik direktora i koordinator Uprave carina Veselin Milošević. .

Brzina dobijanja pošiljki od izuzetnog je značaja kada su u pitanju pošiljke poput komponenti za proizvodnju, uzorci, važni ugovori ili dokumenta za poslovanje. Nov, u potpunosti elektronski, način carinjenja doprineće uštedi vremena i troškova za privredne subjekte i građane i podstaći spoljnu trgovinu i direktne investicije.

 

Njenu ocenu potvrdila je i Tatjana Dinkić iz Sekretarijata Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine, koji je upravo na inicijаtivu poslovne zаjednice, u novembru prošle godine osnovala Vlаdа Srbije.

– U okviru Koordinacionog tela za olakšanje trgovine najaktivnija je upravo stručnа rаdnа grupа zа cаrinske procedure koja je već ispunila plаnirаne аktivnosti u koje spаdа i Uvođenje pojednostаvljenog cаrinskog postupkа zа ekspresne pošiljke – konstatovala je ona i zaključila da je sistemаtičаn i zаjednički pristup javnog i privatnog sektora problemima koji se pojаvljuju u spoljnotrgovinskom prometu veoma važan i da doprinosi nаporimа Vlаde Srbije i njenih pаrtnerа u procesu olаkšаnjа i pojednostаvljenjа spoljne trgovine.

 

Ministarstvo finansija Republike Srbije, dalo je neophodnu podršku novoj proceduri i kroz Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, koja je stupila na snagu u avgustu ove godine.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Promenjen Pravilnik o podnošenju i popunjavanju ca... Na osnovu Carinskog zakona, Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja dekl...
Dobri rezultati na Terminalu Beograd Direktor Uprave carina Srbije Miloš Tomić izneo je podatke da je za devet meseci 2018. godine na Terminalu Beograd, koji predstavlja jednu od najvećih...
Izmenjena Uredba o carinski dozvoljenom postupanju... Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom.  Izmene i dopune se odnose na rad poštanskih operatora u p...
POJAŠNJENJE: Elektronski izdata uverenja o kretanj... Uprava carina izvestila je Ministarstvo finansija da je od strane carinskih organa Republike Turske imejlom dobijena informacija, da je počev od 28. ...
Koje su konkretne inicijative za smanjivanje čekan... Čekajući na graničnim prelazima, preduzeća iz regiona godišnje izgube 26 miliona sati, zbog neusklađenih sertifikata među ekonomijama na zapadnom Balk...
Otvorena carinska ispostava Slobodna zona Subotica U Subotici je svečano otvorena carinska ispostava Slobodna zona Subotica. Kako je navela Uprava carina,  usled značajnog obima rasta proizvodnje kompa...
„Gebrüder Weiss” otvorio novu kancelariju za carin... Transportno-logistička kompanija "Gebrüder Weiss", prateći trend rasta poslovanja, otvorila je još jednu poslovnu jedinicu. Zbog povećanog obima posla...
(FOTO) Održana Skupština Nacionalne asocijacije &#... Tekuću godinu možemo nazvati godinom carinskih promena. U proceduri je donošenje novog carinskog zakona, kao i nekoliko uredbi, a uporedo sa pravnom r...