Donete posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Srbiji

Skupština Privredne komore Srbije, na sednici održanoj sredinom decembra, donela je Posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Republici Srbiji.

Posebne uzanse se primenjuju na sve poslove organizacije otpreme i/ili dopreme robe korišćenjem svih transportnih puteva i vidova transporta i ostale poslove koji su u vezi sa tim, a koje obavlja privredni subjekat koji ima registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Posebne uzanse biće su snazi od 27. decembra 2018. godine. Sve detalje pogledajte na sledećem linku:

Posebne uzanse u poslovanju spediterskih drustava

Podeli na društvenim mrežama: