Uverenje umesto licence – Nedoumice oko primene Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Uprava carina uputila je dopis svim učesnicima u transportu robe da je Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju stupio na snagu, i da u skladu sa tim prevoznici moraju da imaju licencu.

Međutim, kako izdavanje licenci još nije počelo, u prelaznom periodu od godinu dana, odnosno do 13.02.2018. godine u upotrebi će biti i Uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju i Izvod licence za prevoz.

Carina neće pustiti robu u izvozni odnosno tranzitni postupak, ukoliko u postupku izvoza odnosno tranzitnog postupka nije priloženo Uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju ili Izvod licence za prevoz (Uverenje se prilaže uz deklaraciju i njegov broj se upisuje u odgovarajuću rubriku), objašnjava Poslovno udruženje Međunarodni transport.

Udruženje podseća da su prevoznici u obavezi da u svakom od vozila iz svog voznog parka imaju kopiju Uverenja.

Dopis carine pročitajte OVDE.

Uprava carina je 20. fbruara izmenila uputstvo za postupanje carinskih službenika u vezi sa početkom primene Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju.

Novim uputstvom, a imajući u vidu član 16. stav 5. novog Zakona, Uprava carina je obavestila carinarnice da bilateralni javni prevoz tereta sa susednim državama sa kojima je predviđeno obavljanje prevoza bez dozvola, u prelaznom periodu od godinu dana, odnosno do 13.02.2018. godine, može da obavlja, osim prevoznika koji poseduje Uverenje, i prevoznik koji poseduje Rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika i stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Kako do sertifikata o profesionalnoj osposobljenos... Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je, na svojoj internet prezentaciji, objavila Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje ser...
Prevoz za sopstvene potrebe – kako do dozvol... Dozvole za prevoz za sopstvene potrebe mogu se dobiti uz određenu proceduru. Tako je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo...
Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ̵... Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju nedavno je pretrpeo promene.  Izmene i dopune, koje su stupile na snagu 8. juna ove godine, trebalo bi da...
Licence za prevoznike – promena voznog parka Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je novo uputstvo  za podnošenje zahteva za izdavanje licence na prevoz. Ovog puta, u...
Objavljeno dopunjeno uputstvo za izdavanje licence... Ministarstvo saobraćaja objavilo je novo uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje licence za prevoz. Između ostalog, najviše promena ima u pribavlj...
Promenjen Zakon o prevozu tereta Iako je Zakon o izmenama i dopunama zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju poslat na hitno usvajanje još prošle godine, Skupština Srbije ga je ...
PRIMENA Zakona o prevozu tereta u drumskom saobrać... Puna primena Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju počinje 12. februara, potvrdilo je za PlutonLogistics Ministarstvo građevinarstva, saobraća...
OBRT: Menja se Zakon o prevozu tereta u drumskom ... Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju nije još ni ugledao svetlost dana, a već je pripremljen novi zakon o izmenama i dopunama postojećeg! Vlad...