VAŽNO: Usvojen predlog novog Carinskog zakona

Vlada Srbije je usvojila Predlog Carinskog zakona. Tim povodom, ministar finansija Siniša Mali je izjavio da Predlog Carinskog zakona predviđa brojna pojednostavljenja carinskih postupaka, i dodao da je taj dokument većim delom usklađen sa Carinskim zakonom Evropske unije, što je još jedan korak napred na evropskom putu naše zemlje.

Novim zakonskim rešenjem se predviđa da će se komunikacija između carine i privatnog sektora obavljati elektronskim putem. Kako je objasnio, deklaracije će se podnositi elektronski, a za primenu tih zakonskih odredbi potrebno je razviti nove i nadograditi postojeće IT sisteme, što zahteva izvesno vreme, te da je u Evropskoj uniji planirano da to bude najkasnije do kraja 2020. godine.

Predlogom zakona se, dodao je ministar Siniša Mali, uvode nova carinska pojednostavljenja, kao što je centralizovano carinjenje i samoprocena, dok se kod postojećih pojednostavljenja u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata.

– U odnosu na sada važeći Carinski zakon, prvi put se odredbe koje se odnose na carinski dug nalaze u početnim poglavljima Carinskog zakona, što ukazuje na izuzetnu važnost finansijskog aspekta u postupku primene carinskih propisa. Takođe, novina je da se uvodi nova podela carinskih postupaka na: stavljanje robe u slobodan promet, posebni postupci i izvoz – rekao je ministar finansija Siniša Mali, dodajući da je ustanovljeno obavezno obezbeđenje za većinu carinskih postupaka.

Prema rečima Siniše Malog, Predlogom Carinskog zakona je predviđeno i da smeštaj robe u slobodne zone postaje poseban carinski postupak – postupak slobodne zone.

Ministar je naveo i da se ukidaju carinski postupci prerade pod carinskim nadzorom i aktivno oplemenjivanje u sistemu povraćaja, kao i da se osnažuje institut ovlašćenog privrednog subjekta.

– Aktivno oplemenjivanje može se odobriti bez obaveze da se roba ponovo izveze –  rekao je ministar.

Jedna od novina je, prema rečima ministra finasija, da je rok u kojem roba može da bude u privremenom smeštaju povećan sa 20 na 90 dana, a propisan je i ukupan rok od 10 godina u kojem roba može ostati u postupku privremenog uvoza.

– Ovo su neke od najvažnijih izmena u odnosu na trenutno važeći Carinski zakon. Ono što je važno je da novi Carinski zakon ne sadrži odredbe koje bi, eventualno, dovele učesnike u carinskom postupku u lošiji položaj u odnosu na primenu sada važeće regulative – zaključio je ministar finansija Republike Srbije.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Delegacija Uprava carina zemalja CEFTE u poseti ko... Kompanija "Nelt" je bila domaćin predstavnicima Uprava carina Crne Gore, Moldavije, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i KiM. Posetu su inicira...
„Gebrüder Weiss” otvorio novu kancelariju za carin... Transportno-logistička kompanija "Gebrüder Weiss", prateći trend rasta poslovanja, otvorila je još jednu poslovnu jedinicu. Zbog povećanog obima posla...
(FOTO) Održana Skupština Nacionalne asocijacije &#... Tekuću godinu možemo nazvati godinom carinskih promena. U proceduri je donošenje novog carinskog zakona, kao i nekoliko uredbi, a uporedo sa pravnom r...
Izvoz voća i povrća u Rusiju – carinjenje Uprava carina se obratila Ministarstvu finansija, Sektoru za carinski sistem i politiku, sa pitanjem vezanim za mogućnost da se deklaracije za izvoz ...
U Srbiji 11 kompanija ima status Ovlašćenog privre... Od 1. septembra 2014. godine kada su stvoreni svi tehnički i ostali uslovi za prijem zahteva za dobijanje statusa Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS)...
„Nelt“ dobio status Ovlašćenog privred... Uprava carina - Carinarnica Beograd, izdala je rešenje po kojem je kompaniji "Nelt" dodeljen globalno priznati sertifikat OPS za carinska pojednostavl...
Kako do sertifikata ovlašćenog privrednog subjekta... Kako bi se garantovala sigurnost pošiljke i unapredila društvena odgovornost nacionalne ekonomije, prvenstveno u oblastima borbe protiv terorizma, org...
Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog sk... Polazeći od potrebe pravilnog i jednoobraznog postupanja carinskih organa u vezi sa plaćanjem i naplaćivanjem po osnovu prometa robe u postupku carins...