Izmene Zakona o plovidbi i lukama ukidaju monopol i smanjuju sivu ekonomiju u vodnom saobraćaju

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, izjavila je  da će se izmenama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ukinuti monopol i dozvoliti ulazak privatnog kapitala u tehničko održavanje plovnih tokova.

– To je takođe način da pokušamo da smanjimo sivu ekonomiju koja defakto postoji u vodnom saobraćaju i verujem da će poslanici glasati za izmene zakona –  rekla je Mihajlovićeva novinarima u parlamentu.

Predlogom zakona ukida se svojevrsni monopolski položaj Direkcije za vodne puteve u odnosu na obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva.

Tu se pre svega misli na poslove bagerovanja u cilju održavanja propisane dubine plovnog puta, kao i vršenja hidrografskih merenja, za koje se procenjuje da će ih efikasnije obavljati privatni sektor, a pod stručnim nadzorom Direkcije za vodne puteve.

Jedan od ciljeva izmena zakona je usklađivanje sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, kako bi se u najkraćem roku stvorili uslovi za primenu svih potrebnih mera za suzbijanje piratstva, krijumčarenja, krađa, šverca i drugih nezakonitih radnji na vodnim putevima.

Rešenjima iz Predloga zakona očekuje se da najkasnije do aprila 2017. bude usvojena Uredba o sigurnosnoj zaštiti u unutrašnjem vodnom saobraćaju, koja će propisati standarde u odnosu na sprovođenje mera sigurnosne zaštite u vodnom saobraćaju, čime će započeti borba protiv svih oblika nelegalnih radnji u toj grani saobraćaja.

Predlog izmena zakona pročitajte OVDE

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Agencija za luke pokrenula 6 prekršajnih postupaka... Agencija za upravljanje lukama je saopštila da je tokom 2018. godine pokrenula šest prekršajnih postupaka. Postupci su pokrenuti protiv privrednih dr...
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama &#... Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ponovo je izmenjen krajem maja, a izmenama koje snagu stupile 8. juna, ukinut je kontrolni pregled bro...
Doneta uredba o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka... Na osnovu Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Vlada Srbije je donela Uredbu o načinu ostvarivanja sigursnosne zaštite brodova, luka otvo...
Donet novi zakon o plovidbi i lukama Skupština Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Potprеdsеdnica Vladе Srbijе i ministarka gr...
Vlada sе uhvatila u koštac sa sivom еkonomijom i k... Potprеdsеdnica Vladе Srbijе i ministarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, prof. dr Zorana Mihajlović, rеkla jе  da ćе donošеnjеm izmеna i ...
Šta donose izmene Zakona o plovidbi i lukama? Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je na javnoj raspravi, ima cilj da se, između ostalog, izvrš...
U pripremi izmene i dopune Zakona o plovidbi i lu... U organizaciji Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine (PKV) i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) – Sektora za vodni ...
Dozvoljеna plovidba cеlim tokom Savе i Dunava Uslеd poboljšanja hidromеtеoroloških uslova i prеduzimanja svih potrеbnih mеra borbе protiv lеda na rеkama, u petak, 10. februara,  jе ukinuta obustav...