Obaveštenje obveznicima plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

Zbog sve većeg broja prijava koje stižu u Agenciju  za upravljanje lukama bez prateće dokumentacije, kao i prijava sa nepotpunim i netačno ubeleženim podacima, Agencija je obavestila je saopštila da će takve prijave  smatrati nevažećim.

Agencija je upozorila obveznike da se nedostavljanje prijava, kao i nedostavljanje istih u za to propisanom roku,  dostavljanje prijava sa nepotpunim i netačnim podacima,   dostavljanje prijava bez prateće dokumentacije koja potvrđuje vrstu, količinu i namenu robe, kao i dokumentacije koja identifikuje sve učesnike u saobraćaju, smatra prekršajem za koji su predviđene kaznene odredbe iz člana 267. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 121/12,i 18 /15).

Takođe, Agencija je upozorila obveznike da svoje obaveze izmiruju u zakonskom roku i u fakturisanim iznosima, a u skladu sa opštim uslovima primene Odluke o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada, koje je Agencija donela u aprilu 2015. godine, koji su objavljeni na sajtu Agencije.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Na rekama u Srbiji pretovareno 26% više robe nego ... Agencija za upravljanje lukama evidentirala je je u prvih šest meseci 2018. godine značajan porast teretnog saobraćaja na rekama u Srbiji. Naime, do 1...
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama &#... Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ponovo je izmenjen krajem maja, a izmenama koje snagu stupile 8. juna, ukinut je kontrolni pregled bro...
Donet novi zakon o plovidbi i lukama Skupština Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Potprеdsеdnica Vladе Srbijе i ministarka gr...
Vlada sе uhvatila u koštac sa sivom еkonomijom i k... Potprеdsеdnica Vladе Srbijе i ministarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, prof. dr Zorana Mihajlović, rеkla jе  da ćе donošеnjеm izmеna i ...
Agencija za upravljanje lukama – pet godina ... Agencija za upravljanje lukama obeležila je pet godina postojanja. Reforma lučke oblasti počela je 2010, usvajanjem Zakona o plovidbi i lukama na unut...
Posle vazdušne, slede rečne luke – Apatin i ... Luke u Apatinu i Beogradu će prve biti ponuđene potencijalnim koncesionarima, saznajemo od Agencije za upravljanje lukama. U Apatinu je utvrđeno lučko...
Rekordan pretovar na rekama u Srbiji u 2017. Agencija za upravljanje lukama evidentirala je u 2017. godini 10,5 miliona tona pretovarenog tereta na rekama u Srbiji, što je najveća zabeležena koli...
Na rekama u Srbiji najviše se tovari pesak i šljun... Teretni saobraćaj na rekama u Srbiji u 2017. godini se suočio sa teškoćama. Vremenske neprilike, koje su prouzrokovale obustavu plovidbe više od mese...