Obaveštenje obveznicima plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

Zbog sve većeg broja prijava koje stižu u Agenciju  za upravljanje lukama bez prateće dokumentacije, kao i prijava sa nepotpunim i netačno ubeleženim podacima, Agencija je obavestila je saopštila da će takve prijave  smatrati nevažećim.

Agencija je upozorila obveznike da se nedostavljanje prijava, kao i nedostavljanje istih u za to propisanom roku,  dostavljanje prijava sa nepotpunim i netačnim podacima,   dostavljanje prijava bez prateće dokumentacije koja potvrđuje vrstu, količinu i namenu robe, kao i dokumentacije koja identifikuje sve učesnike u saobraćaju, smatra prekršajem za koji su predviđene kaznene odredbe iz člana 267. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 121/12,i 18 /15).

Takođe, Agencija je upozorila obveznike da svoje obaveze izmiruju u zakonskom roku i u fakturisanim iznosima, a u skladu sa opštim uslovima primene Odluke o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada, koje je Agencija donela u aprilu 2015. godine, koji su objavljeni na sajtu Agencije.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Najvažniji podaci o radu luka u Srbiji dostupni na... Agencija za upravljanje lukama je od 1. januara 2019. godine zvanično pustila u rad Integrisani lučki informacioni sistem - ILIS. ILIS će prikuplja...
Pretovar tereta u srpskim lukama u porastu Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih devet meseci ove godine značajan porast obima teretnog saobraćaja na rekama u Srbiji. Do 30. sept...
Potpisani ugovori o obavljanju lučke delatnosti u ... Agencija za upravljanje lukama potpisala je Ugovore o obavljanju lučke delatnosti snabdevanja brodova pogonskim gorivom, sa kompanijom NIS a.d. Novi S...
Agencija za luke pokrenula 6 prekršajnih postupaka... Agencija za upravljanje lukama je saopštila da je tokom 2018. godine pokrenula šest prekršajnih postupaka. Postupci su pokrenuti protiv privrednih dr...
Na rekama u Srbiji pretovareno 26% više robe nego ... Agencija za upravljanje lukama evidentirala je je u prvih šest meseci 2018. godine značajan porast teretnog saobraćaja na rekama u Srbiji. Naime, do 1...
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama &#... Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ponovo je izmenjen krajem maja, a izmenama koje snagu stupile 8. juna, ukinut je kontrolni pregled bro...
Donet novi zakon o plovidbi i lukama Skupština Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Potprеdsеdnica Vladе Srbijе i ministarka gr...
Vlada sе uhvatila u koštac sa sivom еkonomijom i k... Potprеdsеdnica Vladе Srbijе i ministarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, prof. dr Zorana Mihajlović, rеkla jе  da ćе donošеnjеm izmеna i ...