Snažan rast dobiti Luke Bar u 2016. godini

U 2016. godini Luka Bar je je ostvarila dobit u iznosu od 1,33 mil EUR pri čemu su ukupni prihodi iznosili 9,71 mil EUR, a ukupni rashodi 8,38 mil EUR. Istovremeno, pretovar tereta je iznosio 1,2 miliona tona što je za 49% više nego 2015. godine, pokazuje zvaničan izveštaj o poslovanju barske kompanije.

Posmatrano zajedno, na konsolidovanom nivou, Luka Bar je sa svojim preduzećima ostvarila pozitivan finansijski rezultat u iznosu od oko milion evra. Luka Bar je, inače, stoprocentni vlasnik tri društva sa ograničenom odgovornošću – Hotel Sidro, Štivadorski poslovi i Bezbjednosni i lučki poslovi.

Ova kompanija je prošle godine ostvarila brodski pretovar od 1.209.187 tona raznih tereta, u čijoj stukturi učestvuju rasuti sa 68,97%, tečni sa 20,98%, ro-ro 9,68% i generalni sa 0,37%. U ovom periodu, ostvareni brodski pretovar je za 49% veći od prošlogodišnjeg ostvarenja, dok su ukupne manipulativne operacije veće za 61%.

Posmatrano u odnosu na plan, brodski pretovar pokazuje povećanje za 10%, a ostvarene manipulativne operacije, u odnosu na planirane rast od 19%.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

„Luka Bar“ prepolovila neto dobit u pr... Na sajtu Montenegroberze objavljen je polugodišnji izveštaj o poslovanju "Luke Bar" prema kojem je kompanija u prvoj polovini 2017. ostvarila neto dob...
Prvi put u istoriji barske luke pretovar dva kont... Višestruka ulaganja kompanije AD “Port of Adria” daju željene rezultate. U ponedeljak, 9. oktobra, na Gatu 1 luke  u Baru, su istovremeno vezani i ops...
„Port of Adria“ – integralni deo... U "Port of Adria" je uspešno završen iskrcaj opreme za konvertorsko postrojenje trafostanice Lastva Grbaljska. Brod ,,Nordic'' dopremio je  212 komad...
Odbijeni prigovori kompanije „OT Logistics&#... Savet za privatizaciju i kapitalne projekte odbio je kao neosnovane prigovore poljske kompanije "OT Logistics" na odluke Tenderske komisije za privati...
„OT Logistics“ ne odustaje od „L... Kompanija "OT Logistics" spremna je na nastavak saradnje sa crnogorskom Vladom u cilju valorizacije kapaciteta "Luke Bar" i razvoja preduzeća "Monteca...
Crna Gora odustala od prodaje „Luke Bar̶... Crnogorska vlada odustala je od prodaje 30% akcija "Luke Bar" poljskoj kompaniji "OT Logistics", jer nije zadovoljna ponudom ponuđača, saopštila je Vl...
„Port of Adria“ proširuje poslovanje u... U skladu sa vizijom i poslovnom strategijom, kompanija "Port of Adria" je otvorila početkom godine predstavništvo u Beogradu. Predstavništvo AD "Port...
„OT Logistics“ povećao ponudu za Luku ... Pregovori oko zaključenja Ugovora o kupoprodaji akcija sa "OT Logistics", jedinim ponuđačem na tenderu za privatizaciju "Luke Bar" i Akcionarskog druš...