Konstituisana grupacija za transport opasne robe Privredne komore Vojvodine

U Privrednoj komori Vojvodine (PKV) u utorak, 24. oktobra 2017. godine održana je prva konstitutivna sednica Grupacije za transport opasne robe u okviru Udruženja usluga PKV, koja broji 13 članova.  Radom Grupacije predsedavala je Slavica Hajder, sekretar Udruženja usluga PKV. Za predsednika Grupacije, izabrana je Jelena Hodak PR Savhem Novi Sad, a za zamenika predsednika Mileta Petrov iz HIP-Petrohemija AD Pančevo.

Usvojen je Poslovnik o radu Grupacije i predloženi su osnovni pravci programa aktivnosti za narednu godinu. Na sastanku učesnici su se upoznali i sa planovima u narednom periodu Odseka za transport opasne robe pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), koji su u vezi sa regulativom i funkcionisanjem sistema transporta opasne robe.

Za transport opasne robe postoje strogo propisana pravila za prevoz regulisana Evropskim sporazumima o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (ADR), rečnom (ADN) i međunarodnim Pravilnikom o prevozu robe na železnici (RID). Zakonska regulativa za prevoz opasne robe menja se na svake dve godine kako bi se prilagodili novim zahtevima u transportu opasnih materija.

– Jedan od važnih ciljeva Grupacije je komunikacija i kontinuirana saradnja sa MGSI-odsekom za transport opasne robe i sektorom za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe i učestvovanje Grupacije u predlaganju zakonske regulative u ovoj oblasti, u cilju donošenja kvalitetnih zakonskih rešenja. Takođe, uzajamno razmenjivanje iskustava i informacija između članova Grupacije i pronalaženje načina za rešavanje problema sa kojima se učesnici u transportu opasne robe suočavaju u svakodnevnom poslovanju – istakla je Slavica Hajder.

Na sednici je pokrenuto više inicijativa koje će biti upućene nadležnim ministarstvima.

Zakon o transportu opasne robe – Istraživali smo koje novine donose novi propisi

Pored članova Grupacije, na sednici su prisustvovali: Bojan Miljković, šef Odseka za transport opasne robe iz MGSI, dr Siniša Sremac, docent FTN sa Katedre za tehnologiju transportno-logističkih sistema, Jovo Milanović i Dejan Tomić, inspektori za železnički saobraćaj iz Odseka za saobraćaj i inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Branko Vukobratović, član Klastera opasne robe Srbije, Slavica Zorić, iz Infrastrukture Železnice ad Beograd, Dušan Medić iz ŽID Novi Sad, mr Dragomir Đukić, koordinator rada udruženja PKV.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Zakon o transportu opasne robe – Šta donose ... Odredbe Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, koji je nedavno uvojen,  usaglašene su sa Zakonom o opštem upravnom postupku, u k...
Menja se Zakon o transportu opasne robe Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe usvojili su poslanici Skupštine Srbije u petak, 26. oktobra. Kako objašnjavaju u Ministars...
Uskoro izmeštanje prevoza opasnog materijala sa pr... Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović nedavno je najavila  da će prevoz opasnog materijala biti izmešten sa ...
Zakon o transportu opasne robe – uskoro nova... Zakon o transportu opasne robe, tačnije najavljene izmene i dopune tog pravnog akta, bio je tema sednice Grupacije za transport opasne robe Privredne ...
„Vodič za transport opasne robe“ – u priprem... Radna verzija publikacije „Vodič za transport opasne robe“ predstavljena je na  trećoj sednici Grupacije za transport opasne robe Privredne komore Voj...
Transport opasne robe – Problemi i pokrenute... U Privrednoj komori Vojvodine nedavno je formirana Grupacija za transport opasne robe. Kako je navedeno prilikom osnivanja, jedan od važnih ciljeva Gr...
„Standard Logistic“ izlaže na sajmu „T... „Standard Logistic“, kompanija koja se bavi železničkim transportom robe, će i ove godine izlagati na najvećem i najvažnijem svetskom sajmu logistike ...
Transport opasnog tereta iz centra Beograda premeš... Prevoz opasnih tereta ispod Kalemegdana uskoro će biti izmešten, rekao je gradski arhitekta Beograda Milutin Folić i dodao da se već radi zajedno sa s...