Revolucija u transportu robe železnicom

Indra„, vodeća globalna konsultantska i tehnološka kompanija, radi na projektovanju i razvoju pametne platforme koja će digitalno prepoznavati automobile i utovarne jedinice koje se transportuju na železničkim terminalima. Novo rešenje će dovesti do povećanja od 10% u kapacitetu, pouzdanosti i tačnosti transporta robe vozom.

U okviru projekta FR8Hub R&I (Informacije u realnom vremenu i energetski efikasna rešenje za železnički transport), kompanija će preneti funkcionalnost svoje free-flow identifikacije i elektronskog portala naplate putarine na autoputevima na železnički saobraćaj, krećući se od dinamične i automatske detekcije u realnom vremenu, klasifikacije i identifikacije vozila do železničkih vozila i robe.

Ovo je moguće zahvaljujući naprednom „Indra“ rešenju, koje uključuje laserske senzore i snimanje slika visoke rezolucije, na koje će se dodati novi senzori, poput elektronskih oznaka sa RFID tehnologijom i specifični algoritmi za identifikaciju železničkih vozila.

„Indra“ takođe učestvuje u definisanju sistema za upravljanje mrežama u transportu robe železnicom, koji će poboljšati taktiku ovog transportnog sistema i operativno planiranje. Projekat FR8Hub će razviti multimodalnu platformu za razmenu podataka između različitih aktera uključenih u transport robe kako bi sve informacije bile dostupne operateru. On će moći da zna koja će roba stići, koja je poslata, itd. i time će se poboljšati donošenje odluka.

Definicija ovog sistema upravljanja mrežom će dozvoliti „Indri“ da unapredi svoj DaVinci TMS sistem i integriše ga u železnički teretni transport. Ova adaptacija, pored novog razvoja u okviru transverzalnog projekta IMPACT-2, takođe deo Shift2Rail-a, omogućila bi integraciju „Indrin“-og DaVinci sistema sa novom intermodalnom platformom za razmenu podataka. Prema tome, svim informacijama se može pristupiti u realnom vremenu, kao i novim uslugama koji su specifične i preciznije, kako za operatera tako i za korisnike mreže.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Lokomotive „Siemens“ stižu u „Sr... Uz saglasnost Evropske banke za obnovu i razvoj, kompanija "Srbija Kargo" je uspešno okončala pregovore sa „Simensom“ za kupovinu osam novih višesiste...
Turski železnički operater „Mars Logistics&#... Turska logistička kompanija "Mars Logistics" odlučila je da za prevoz robe ka zemljama Zapadne Evrope i obrnuto koristi tranzitni put preko Srbi...
Pokrenuta direktna železnička linija između Kine i... Krajem aprila u  Beč je stigao novi teretni voz na relaciji Kina i Evropa.  Voz koji je vozio 41 kontejner robe vredne 1,5 mil USD, uključujući LED d...
Srbija na novom železničkom koridoru od Austrije d... Mеmorandum o razumеvanju za žеlеznički tеrеtni Alpsko-zapadnobalkanski koridor, koji ćе povеzati Austriju, Hrvatsku, Slovеniju, Srbiju, Bugarsku i Tur...
Železnica u Hrvatskoj – Privatni operateri z... Železnica u Hrvatskoj je liberalizovana, a podaci o porastu količine prevezene robe u četvrtom tromesečju 2017. pokazuju da je otvaranje tržišta želez...
Rekonstrukcija pruge Beograd-Zagreb – Za vož... Rekonstrukcija pruge Beograd-Zagreb sve je izvesnija. U planu je da vozovi novom prugom idu 160 kilometara na sat, što će skratiti vreme putovanja sa ...
KONKURENCIJA NA ŽELEZNICI: 16 kompanija ima licenc... Konkurencija na železnici će u narednom periodu biti intenzivnija. Iako se, bar formalno, srpska železnica otvorila za privatne operatere, tek 4 kompa...
Rumunija subvencioniše transport robe železnicom Transport robe železnicom najmanje zagađuje životnu srednu. Zbog toga je Rumunija odlučila da subvencioniše ovaj vid prevoza. Operatori železničkog tr...