Globalna potražnja za aviotransportom tereta u martu povećana za 14%

Po poslednjem izveštaju koji je objavila IATA (Međunarodna asocijacija za vazdušni transport) rast globalne potražnje za prevozom tereta vazdušnim putem iznosi 14% mereno u tonama tereta po kilometru (FTKs) u poređenju sa istim periodom prošle godine. Ovo je najveći rast zabeležen od oktobra 2010. Tovarni kapaciteti, mereni u dostupnim tonama tereta po kilometru (AFTKs), porasli su za 4,2% u martu 2017. u odnosu na prethodnu godinu.

Ovakvom rastu u martu doprineo je snažan prvi kvartal i rast u obimu tereta. Nakon prilagođavanja uticaju prestupne 2016. godine, potražnja tereta u prvom kvartalu 2017. porasla je za skoro 11%. Kapaciteti su porasli za 3,7% u odnosu na isti period prošle godine.

Jačanje potražnje za avioprevozom tereta u martu je u skladu sa rastom svetske trgovine i izvoza. Porast u isporuci silikonskih materijala koji se najviše koriste u elektronici, a prevoze se avionom, takođe je doprineo snažnom rastu.