„Otporniji na udarce“: ovo su brojke evropskog avio-kargo sektora!

Dobro poznatu činjenicu da je avio-transport tereta tokom pandemije bio u manjoj meri pogođen u odnosu na avionski prevoza putnika, potvrđuje i poslednji izveštaj Eurostat-a. Analiza evropskog statističara donosi i detaljne rezultate za 2020. godinu, posmatrano po državama i pojedinačnim aerodromima.

U 2020. godini ukupan teretni i poštanski transport u EU bio je manji za 9,77%, u poređenju sa 2019. godinom. Najviše su pogođeni segmenti domaćeg transporta i transporta tereta izvan EU, sa smanjenjima od 14,3% i 10,9%, respektivno. Istovremeno, segment avio-prevoza između država članica EU u istom periodu je opao za samo 1,6%.

Poređenje 2019. i 2020. godine u oblasti transporta robe i pošte značajno varira od zemlje do zemlje. Uprkos tome što većina država beleži pad, u pet zemalja-članica Unije ostvaren je rast:  Slovačka (+20,7 %), Litvanija (+15,2 %), Belgija (+13,4 %), Malta (+10,1 %) i Luksemburg ( +6,1 %).

Nasuprot tome, najveći pad su zabeležili Finska (-34,9 %), Portugal (-31,5 %) i Grčka (-30,8 %).

Među preostalim državama članicama EU, devet je zabeležilo pad za više od 20% u istom periodu, pet drugih država članica registrovalo je pad između 10% i 20%, pokazuju podaci Eurostat-a.

Kada se pogleda ukupan teret i utovarena/istovarena pošta na 20 najboljih aerodroma, šest aerodroma je registrovalo rast između 2019. i 2020. godine. Najveći rast je zabeležio Frankfurt Hahn (+42,8 %), a slede Liege (+26,9 %), Maastricht Aachen (+22,1 %) i Leipzig Halle (+12,2 %).

Nasuprot tome, Minhen beleži najveći pad (-57,0 %) između 2019. i 2020. godine.

Broj teretnih i poštanskih letova povećan je na 12 od 14 aerodroma, a uporedo je zabeleženo i smanjenje utovarenih i istovarenih tona na aerodromima. Eurostat zaključuje da se ovakvo stanje može pripisati činjenici da je realizovan veliki broj putničkih letova bez putnika, koji su transportovali teret i poštu, te su smatrani teretnim i poštanskim letovima.

Kompletnu analizu Eurostata možete videti OVDE.