Muke sa parkiranjem duž autoputeva – U 22h sve puno, kamioni na prilazima…

O nedostatku parking mesta za kamione odavno se piše i govori, a istraživanje koje je nedavno sproveo nemački automobilski klub ADAC sada je dodatno osvetlilo razmere tog problema. ADAC je po prvi put širom zemlje istražio koliki je problem nedostajućih parking mesta za kamione duž nemačkih autoputeva i koliko je zbog toga narušena bezbednost na drumu. Rezultat nije iznenađujući.

Kako saopštavaju iz kluba, proverili su svakodnevnu situaciju parkiranja na ukupno 96 odmorišta. Na skoro svakom drugom, kamioni su bili parkirani u opasnim zonama ulaza ili izlaza ili uz sam put. Na 86 odmorišta kamioni su bili pod apsolutnom zabranom zaustavljanja ili na parkiralištima koja nisu predviđena za njih.

Osim toga, parkiranje van obeleženih površina nije bio izuzetak, već pravilo. Prema ADAC-u, postojala je samo jedna lokacija (Lüneburger Heide West na A7 u Donjoj Saksoniji) na kojoj nisu zabeleženi prekršaji. Na dve lokacije na kojima je ADAC vršio provere, situacija je čak bila takva da kontrolori nisu uopšte bili u stanju da parkiraju svoje vozilo.

Situaciju sa parkiranjem ispitivači su kontrolisali u tri različita termina: 22:00h, 23:00h i ponoć.

Odmorišta su, po pravilu, već u 22 časa bila potpuno popunjena. ADAC je klasifikovao 3 vrste prekršaja, po stepenu opasnosti: 1 – kamioni parkirani van obeleženih parking prostora, na primer u traci između parking prostora za kamione (na 92 od 96 objekata); 2 – kamioni parkirani na površinama koje nisu odobrene za njih ili u zoni zabranjenog zaustavljanja, na primer delu koji je rezervisan za putničke automobile (86 od 96 objekata) i kamioni parkirani van odmorišta, u ulaznim i izlaznim trakama ili uz put. To je bio slučaj u 46 od 96 lokacija.

Imajući u vidu rezultate ispitivanja i aktuelni problem nedostatka parking mesta za kamione, ADAC preporučuje hitnu izgradnju novih parking i odmorišta duž autoputeva.

Postojeće i nove servisne oblasti takođe treba da budu opremljene inteligentnim sistemima za parkiranje kamiona. Osim toga, neophodno je proširenje sistema za navođenje i informacionog sistema za parkiranje kamiona, kako bi vozači izbegli nepotrebna putovanja prilikom slobodnih mesta, prenosi eurotransport.de.