AETR propisi – vreme rada posade vozila

AETR propisi se odnose na vreme provedeno u vožnji i rezultat su ugovora između većine evropskih zemalja. Vozači na međunarodnim putovanjima izvan EU, koji prolaze kroz zemlje koje su potpisale ovaj ugovor, moraju poštovati AETR propise tokom celog putovanja.

Postoji potreba poslodavaca, kao i vlasnika vozila da što intenzivnije koriste vozilo u vremenu. Na ovaj način se stvaraju uslovi za pojavu opasnih i nebezbednih sistuacija na putevima. U cilju sprečavanja prekomernog rada posade vozila, AETR sporazumom i nacionalnim propisima uvedena su ograničenja trajanja ovog rada.

Time se smanjuje rizik nastanka saobraćajnih nezgoda, a istovremeno pozitivno utiče na zdravlje vozača. Pravilno raspoređene sa adekvatnim vremenskim intervalima, pauze tokom vožnje utiču na smanjenje nivoa umora kod vozača i rizika od nastanka saobraćajnih nesreća.

Ograničenja radnog vremena vozača u drumskom transportu definisana su nacionalnim propisima, propisima Evropske unije (EU) i AETR sporazumom. AETR sporazum se primenjuje na sva putovanja u prevozu tereta i putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju na teritoriji država potpisnica porazuma.

Propisi u Republici Srbiji, kao i propisi EU su, u najvećoj meri, usaglašeni sa propisima AETR sporazuma. Ovi propisi uređuju radno vreme posade vozila, pauze i odmore vozača, vreme upravljanja vozilom, uslove koje mora da ispuni tahograf, način korišćenja tahografa i tahografskih listića, posedovanje i korišćenje tahografskih kartica, kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf.

Dalje, propisi uređuju izdavanje tahografskih kartica, uslove i način rada radionica u vezi sa tahografima, izdavanje dozvola ovim radionicama, kao i službene evidencije i nadzor. Navedene mere i propisi sprovode se u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i bezbednosti i zdravlja na radu članova posade vozila.

Podeli na društvenim mrežama: