Alternativnim prelazima izbegnite KAZNE u Hrvatskoj!

Zbog svakodnevnih prijava srpskih prevoznika da su im hrvatski carinski organi na ulazu u tu zemlju nasilnim putem oštetili carinska obeležja (sajle, plombu), Poslovno udruženje Međunarodni transport (Pumedtrans) je predložilo da se razmotri prelazak na alternativni pravac preko Mađarske i Slovenije kako bi se  izbeglo kažnjavanje (i do 7000 EUR) i pritvor vozača.

Udruženje je do sada, kako navode u saopštenju,  probalo na sastanku sa predstavnicima hrvatskih kontrolnih organa da ukaže na ovaj problem, međutim pomaka nema, a broj kažnjenih vozača (prevoznika) je i nekoliko po danu. Nekoliko prevoznika je odbilo da plati izrečenu kaznu i trenutno su vozači u pritvoru. Udruženje je uz konsultacije sa kolegama iz Hrvatske odmah kontaktiralo centralu hrvatske uprave carina i očekuju reakciju.

– U toku su dogovori sa udruženjima drugih zemalja čiji prevoznici koriste ovaj pravac i koji takođe imaju isti problem. Verujemo da će se i oni priključuti akciji zaustavljanja daljeg nezakonitog postupanja carinskih organa Hrvatske – navodi Pumedtrans.

Ono što je do sada zapaženo je da kod prevoza za koje ne postoji obaveza posedovanja carinskih obeležja nije moguće pisanje ovakvih kazni.

– One koji nastavljau prevoz preko Hrvatske podsećamo da vozači dobro provere stanje i ispravnost postavljanja carinske sajle i plombe te da svaku eventualnu sumnju prijave srpskoj strani i da tek nakon svih provera pređu na hrvatsku stranu – navedeno je u saopštenjuu objavljenom na sajtu Udruženja.