Bez „trka slonova” – Kamionima potpuna zabrana preticanja u Poljskoj

Poljske vlasti trenutno razmatraju zakon o izmenama i dopunama Zakona o drumskom saobraćaju, koji podrazumeva i zabranu preticanja za vozače kamiona na autoputevima i brzim saobraćajnicama.

Transportna industrija u Poljskoj kritikuje ovaj nacrt zakona. Poljska vlada, pak, vidi prednosti i ukazuje na bolji protok saobraćaja bez takozvanih „trka slonova“, kao i veću bezbednost na putevima za sve učesnike u saobraćaju.

Zabrana preticanja za kamione važila bi za vozila kategorija N2 (preko 3,5 tona) i N3 (preko 12 tona), kao i vozila i kombinacije dužine preko 7 metara, na svim poljskim autoputevima i brzim putevima. Izuzetak su putevi na kojima vozači imaju više od dve trake u svakom smeru. Cilj novog propisa je da se obezbedi da „najmanje jedna traka na autoputu ili brzom putu bude slobodna od teretnih vozila“, prenose poljski mediji. 

Takođe, postoje još neki izuzeci od zabrane: moguće je preticati vozila koja se kreću znatno manjom brzinom od dozvoljene, kao i vozila koja obavljaju radove na čišćenju, popravci ili poboljšanju na putu i ​​trepću žutim signalima.

U obrazloženju zakona se  navodi da razlika u brzini pri preticanju vozila treba da bude dovoljno velika da se manevar preticanja izvodi bez ometanja ili usporavanja saobraćaja.

Akt je 26. maja izglasan u Sejmu, nakon čega je potrebno da ga odobri Senat i potpiše poljski predsednik.

Poljski mediji navode da bi nova uredba, teorijski, mogla da stupi na snagu 1. jula.

Foto: Pixabay/Ulrike Leone