BiH prva na Zapadnom Balkanu definisala „zelene koridore“

Ministar komunikacija i transporta BiH Vojin Mitrović održao je u utorak (31. marta 2020. godine), telefonski sastanak sa ambasadorom Evropske unije u BiH Johanom Zatlerom (Johann Sattler).

Zvaničnici su razgovarali o aktivnostima koje je, u skladu sa zaključkom Evropske komisije od 23. marta 2020. godine, ministarstvo preduzelo na formiranju „zelenih koridora“ sa ciljem povezivanja članica Zapadnog Balkana sa Hrvatskom i članicama Evropske unije, saopštilo je Ministarstvo komunikacija i transporta.

Mitrović je informisao ambasadora Zatlera da je ministarstvo odredilo „zelene koridore“ za transport robe u međunarodnom saobraćaju na teritoriji BiH (granični prelazi Bijača, Gradiška i Šamac), uvažavajući pri tome odluke Кriznog štaba Republike Hrvatske o graničnim prelazima preko kojih se odvija međunarodni tranzit robe prema EU i zemljama Zapadnog Balkana.

Bosna i Hercegovina je na ovaj način postala prva zemlja Zapadnog Balkana koja je definisala „zelene koridore“ formirane prema predlogu koji su pripremili Zajednički sekretarijat Transportne zajednice i Sekretarijat CEFTA, istakao je Mitrović.

Cilj tog dokumenta je da se olakša trgovina i transport robe baveći se samo onim dodatnim merama predostrožnosti koje su preduzete ili se trebaju preduzeti kako bi se sprečilo širenje pandemije. Carinske i druge kontrole robe u okviru zakonske trgovine ostaju na snazi u skladu sa trgovinskim pravilima CEFTA i pravilima koja proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i regionalnih partnera, saopštilo je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH.

Na kraju razgovora je konstatovano da se međunarodni transport robe na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine i susednih zemalja poslednjih dana drastično poboljšao.