Bojan Bugarinović, Smart Automotive Solutions – Iskustvo u transportu preslikano u rešenja po meri prevoznika

Upravljanje voznim parkom na najefiksniji način je izazov. Pratiti poziciju i stanje vozila, kontrolisati potrošnju goriva, rešavati prateću dokumentaciju za vozila i vozače i sve to raditi u realnom vremenu, ponekad se čini i nemoguće. Neophodno je i da ova rešenja funkcionišu u saradnji sa transportnim i logističkim IT sistemima, kao i računovodstvenim i skladišnim sistemima.

Kompanija Smart Automotive Solutions iz Novog Sada na tržištu Srbije nudi jedinstveno profesionalno rešenje za upravljanje voznim parkom, praćenje imovine i pomoć radnicima na terenu FLEETMOTIVE.

– Predstavnik smo i svetski poznatog proizvođača tahografa STONERIDGE, sa mrežom koju čini preko 50 radionica za tahografe u Srbiji. U našoj ponudi nalazi se i TAHOMOTIVE, rešenje za upravljanje podacima sa digitalnih tahografa – kaže u razgovoru za PlutonLogistics Bojan Bugarinović, direktor Smart Automotive Solutions.

PL: Na tržištu Srbije poslujete nešto više od godinu dana. Šta je vaša zamisao i gde se razlikuje vaš pristup od ostalih kompanija koje nude slična rešenja?

– Smart Automotive Solutions je nastao iz potrebe da se prevozničkim kompanijama olakša poslovanje.

Godinama sam upravljao kompanijom koja se bavi prevozom tereta u domaćem i međunarodnom transportu. Rešenja koja ste prethodno naveli imaju i koriste svi koji posluju u ovoj oblasti, ali smo zaključili da postoji prostor za poboljšanje.

Logistička softverska rešenja su danas neophodna i zahtevaju da se prevozničke kompanije prilagođavaju, a kadrovi i svi poslovni procesi konstantno usavršavaju i ubrzavaju. U nekim situacijama sve novine i mogućnosti mogu da „zaguše“ procese i uspore poslovanje, ukoliko se ne pronađe prava mera. Troškovi poslovanja konstantno su u porastu, a zapošljavanje adekvatnih ljudi na svim pozicijama koje sada postoje u lancu, svojevrsan je izazov.

PL: Na koji način vaša rešenja olakšavaju poslovanje prevoznicima i logističkim kompanijama?

– Platforma za upravljanje voznim parkom FLEETMOTIVE ima sve funkcije na koje su korisnici navikli, kao što su GPS praćenje u realnom vremenu, izveštavanje o stanju voznog parka, kontrola goriva, stil vožnje itd. U zavisnosti od potreba prevoznika omogućeno je i prilagođeno rutiranje, komunikacija sa vozačima, digitalni obrasci koji menjaju štampana dokumenta, pravovremena upozorenja svima u lancu, obaveštenja i još mnogo toga kako bi upravljanje operacijama bilo efikasnije.

Trudili smo se da naše rešenje ima savremen dizajn, da bude potpuno prilagodljivo za svakog zaposlenog koji ga koristi i da ne opterećuje dodatno.

Iz prethodnog iskustva smo znali koliko su tahografi i podaci sa njih važni. Analiza ovih podataka odvojeno od platforme za upravljanje voznim parkom je zaista naporna, a planiranje i optimizacija ruta pravi izazov.

Ovo rešenje trenutno daje informaciju o raspoloživim vozilima, dostupnim vozačima i preostalom vremenu vožnje, sa predlogom realizacije svake rute. Ovo je samo jedan primer kako olakšavamo posao prevoznicima i njihovim zaposlenima. Ono što je možda i najbitnije je što postoji mogućnost API integracija, a to praktično znači da se svi poslovni softverski sistemi koje prevoznici i logističke kompanije već koriste, ne menjaju. Njihovo je da kažu koji podatak o teretu, vozilu ili vozaču im je potreban i u kom trenutku i od tog momenta taj deo procesa je automatizovan.

PL: Pomenuli ste tahografe. Na koji način ste ostvarili saradnju sa kompanijom STONERIDGE i kako vidite tu saradnju u budućnosti?

– Kompanija STONERIDGE je međunarodna kompanija i jedan od najznačajnijih proizvođača tahografa i opreme za radionice. Uspostavljanje partnerske saradnje sa njima omogućio nam je pristup najnovijim tehnologijama u ovoj oblasti, edukaciju tehničara u radionicama i podizanje kvaliteta njihovih usluga, kao i bilo gde u Evropi. Svaki proizvod koji plasiraju na tržište razvijaju u saradnji sa prevoznicima i vozačima, što njihovim proizvodima daje dodatnu vrednost.

Širenje mreže partnerskih radionica nam je prioritet. To će našim partnerima omogućiti da olakšaju planiranje, ali i smanje troškove koje su imali do sada.

Već sam napomenuo značaj integracije tahografa, odnosno podataka sa tahografa, sa rešenjem za upravljanje voznim parkom. Automatskim slanjem podataka sa tahografa u platformu za upravljanje voznim parkom olakšava se donošenje odluka, planiranje i realizacija prevoza.

PL: Naveli smo da u svojoj ponudi imate još jedno softversko rešenje – TAHOMOTIVE. Kako ono fukcioniše i šta mu je namena?

– Sve kompanije koje imaju obavezu korišćenja tahografa u svojim vozilima koriste neka rešenja za analiziranje podataka dobijenih sa kartica vozača i tahografa i prave određene izveštaje i evidencije na koje ih obavezuje zakonska regulativa. Ovo su zasebna rešenja i veoma retko postoji mogućnost da se ovako dobijeni podaci koriste u realnom vremenu za poboljšanje poslovanja i smanjenje troškova.

TAHOMOTIVE je u potpunosti integrisan sa platformom FLEETMOTIVE i svi podaci koji se prikupe trenutno su na raspolaganju. Za mene lično, praćenje i analiza trendova pravljenja prekršaja vozača su kapitalni i neophodni za upravljanje flotom na dnevnom nivou. Ovo prevoznicima omogućava bolju kontrolu vozila i vozača i značajno smanjenje troškova.

Štampanje evidencija, potvrde o aktivnostima vozača i drugih dokumenata, sve na jednom mestu. Nema bojazni da će se neka radnja propustiti i time napraviti prekršaj, a angažovanje zaposlenih kod prevoznika je zaista minimalno.

Upotrebom ovog rešenja prevoznici smanjuju troškove poslovanja i olakšavaju rad svojim zaposlenima.

PL: Kakvi su vaši dalji razvojni planovi do kraja 2022. godine?

– Sigurni smo da imamo veoma kvalitetna rešenja koja ćemo nastojati da predstavimo što većem broju prevoznika i logističkih kompanija. Ponuda nam je jedinstvena i spremni smo da je i dalje usavršavamo po zahtevima naših partnera. Svaki partner će dobiti rešenje koje podržava njegovo poslovanje.

Sa našim partnerom kompanijom STONERIDGE nastavićemo da širimo mrežu najkvalitetnijih radionica za tahografe. Podržaćemo naše partnere prevoznike i omogućiti im nabavku opreme u novim i postojećim vozilima po značajno nižim cenama.

Pozivam sve zainteresovane kompanije da nam se jave, a razmenom mišljenja stvoriće se nove ideje i mogućnosti. Naši zaposleni su veoma motivisani profesionalci koji će odvojiti vreme i saslušati svaki zahtev. Najmanje što možete da očekujete jeste da smanjite određene troškove poslovanja.