I Zapadni Balkan traži uključivanje u sistem „zelenih traka“

Predsednik Privredne komore Srbije i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB6) Marko Čadež uputio je apel predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen (Ursula fon der Lajen) da se Zapadni Balkan uključi u sistem „zelenih koridora“ EU.

– Tako bi se i kompanijama iz našeg regiona omogućio brži i lakši transport hrane, lekova, medicinske opreme, ali i sirovina za proizvodnju i gotovih proizvoda za izvoz – rekao je Čadež.

Pisma sa zahtevom za podršku i prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju kompanije Zapadnog Balkana u transportu robe tokom pandemije, upućena su i Phil Hoganu (Fil Hogan) i Oliveru Verheiju, evropskim komesarima za trgovinu i proširenje, navodi se na sajtu PKS.

Da bi ubrzala transport svih vrsta proizvoda, koji je značajno usporen zbog mera zaštite granica i stanovništva, Evropska unija je uvela “zelene trake”, kako bi, uz manje papirologije, smanjila kilometarske kolone i obezbedila da kamioni ne čekaju više od 15 minuta na unutrašnjim evropskim granicama.

Zemlje Zapadnog Balkana moraju biti uključene u sve „zelene koridore“ – drumske, železničke, morske i vazdušne, apeluje se u pismu predsednika Komorskog investicionog foruma. Ističe se i da prioritetni prevoz “zelenim trakama” robe za osnovne životne potrebe – hrane za ljude i životinje, lekova i medicinske opreme ne sme biti prekinut ni u ovom kriznom vremenu. Jednako značajno je i da se obezbedi i neometan uvoz sirovina iz EU, kako bi se održala proizvodnja zapadnobalkanske privrede.

– To je važno jer se kompanije sa Zapadnog Balkana, uključujući i EU kompanije koje posluju u regionu, svakodnevno, zbog gužvi na graničnim prelazima, suočavaju sa problemom kašnjenja nabavke sirovina i isporuka materijala, komponenti i gotovih proizvoda matičnim kompanijama i kupcima u EU. Vozači kamiona bore sa raznim izazovima zbog različitih karantinskih režima na unutrašnjim i spoljnim granicama EU – navodi Čadež u pismima evropskim zvaničnicima.

Pri tome, napominje, članice Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke obavezuju se na poštovanje svih pravila i zaštitnih mere EU uvedenih radi suzbijanja pandemije.

Predsednik Komorskog investicionog foruma pozvao je Evropsku uniju i da uključi Zapadni Balkan u sistem zajedničkih nabavki medicinske i zaštitne opreme koji je Unija uspostavila, kao i da izuzme naš region iz odluke o zabrani izvoza zaštitne medicinske opreme iz EU.

– Zaštitna oprema neophodna je ne samo zdravstvenim sistemima u regionu, već i kompanijama, da bi zaštitile ljude i očuvale rad – proizvodnju i usluge – i tokom zdravstvene krize. Ukoliko se to ne obezbedi štete će trpeti ne samo naš region, nego i privreda i građani EU jer su mnoge kompanije u regionu deo lanca snabdevanja Evropske unije – ukazao je Čadež.

Privredne komore, članice Komorskog investicionog foruma, u stalnoj su komunikaciji sa svojim vladama i poslovnim zajednicama, aktivno rade na predlozima mera kako bi se olakšalo poslovanje, sačuvale kompanije i radna mesta, održala ekonomska vitalnost i umanjile posledice po privrede Zapadnog Balkana, izazvane pandemijom korona virusa, dodaje se na sajtu PKS.