„Čekić“ i „kocka“ – Evo šta kažu propisi o upotrebi tahografa!

Da li su vam se u vožnji događale situacije koje mogu dovesti do izuzetno visokih novčanih kazni ili ste možda i bili papreno kažnjeni za neki prekršaj? Razlozi za tako nešto su različiti, ali ono što je sigurno jeste da svaka informacija o događajima koji su se završili po džepu, uvek privuče veliku pažnju.

Jedna takva usijala je ove nedelje društvene mreže, kada je opisan problem vozača koji je u našoj zemlji nagrabusio zbog nekorišćenja opcije raspoloživosti („kocke“) prilikom prelaska granice, odnosno korišćenja „čekića“ umesto toga. Slučaj je otvorio različita pitanja, počev od ispravnog korišćenja preklopnika, odnosno tastera na tahografu, preko (ne)opravdanosti visine iznosa kazne, poređenja sa drugim zemljama i postupanjem njihovih nadležnih organa itd.

Nekoliko čitalaca obratilo se i našoj redakciji sa ovim pitanjima, ne samo povodom konkretne situacije, već i uopšteno o toj temi.

Kako je radno vreme posade i upotreba tahografa jedna od tema periodičnih obuka koje u svojim centrima za obuku profesionalnih vozača organizuje Centar za motorna vozila Auto-moto saveza Srbije, zamolili smo ih da nam daju odgovore na pitanja o ispravno korišćenje preklopnika odnosno tastera na tahografu.

Njihov odgovor prenosimo u nastavku.

– Kada je reč o ispravnom korišćenju preklopnika, odnosno tastera na tahografu, podsećamo sve profesionalne vozače na odredbe Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kojim je u članu 16. stav 8. definisano sledeće:

Vozač je dužan da pravovremeno koristi odgovarajuće preklopnike ili tastere na analognom tahografu, odnosno tastere na digitalnom tahografu za evidentiranje vremena upravljanja, ostalog radnog vremena, vremena raspoloživosti, pauza i odmora vozača.

Dalje, podsećamo sve naše sadašnje kao i buduće polaznike periodične obuke, da je istim zakonom ali u članu 3. stav 39. tačka 1. definisano da je vreme raspoloživosti vremenski period koji se ne smatra radnim vremenom i koji obuhvata sledeće:

Vremenske periode tokom kojih poslodavac zahteva od člana posade da bude u pripravnosti, odnosno spreman da započne ili nastavi sa upravljanjem vozilom ili obavljanjem ostalih poslova ali ne zahteva da bude na svom mestu rada, a posebno vreme kada član posade prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vozom, vreme čekanja na graničnim prelazima, i vreme tokom zabrana kretanja vozila; pomenuti periodi i njihovo predviđeno trajanje treba pre odlaska ili neposredno pre početka samog perioda da budu unapred poznati članu posade vozila.

Kako bi pomogli profesionalnim vozačima u nastavku navodimo i da je istim članom ovog zakona samo u stavu 33. tačka 2. definisano da ostali rad („čekići“) profesionalnog vozača podrazumeva vreme za realizaciju ostalih poslova u okviru drumskog prevoza, u koje spadaju sledeće aktivnosti:

1. utovar i istovar;
2. pružanje pomoći putnicima pri ulasku i izlasku iz vozila;
3. nega vozila i ostale intervencije tehničkog održavanja;
4. svi ostali poslovi koji imaju za cilj da se osigura bezbednost vozila, tereta i putnika ili da se zadovolje zakonske ili druge obaveze direktno vezane za prevozni proces koji je u toku, uključujući kontrolu utovara i istovara, administrativne formalnosti sa policijom, carinom, imigracionim organima itd.
5. vremena tokom kojih ne može slobodno da raspolaže svojim vremenom i tokom kojih se od njega zahteva da bude na svom mestu rada, spreman da započne sa radom, odnosno izvršavanjem svojih predviđenih zadataka (vreme čekanja), a posebno tokom čekanja na utovar ili istovar, kada pre odlaska ili neposredno pre početka samog perioda vreme čekanja nije unapred poznato – navode.

Iz CMV AMSS ističu i da su informacije, koje vozačima omogućavaju ispravan rad sa uređajima na vozilu, „značajne ne samo kako bi izbegli plaćanje kazni, već kako bi u svakom trenutku bezbedno upravljali vozilom i brinuli o svojoj i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju“.

Mnogo pitanja

Budući da je transport robe dinamična industrija uređena mnogobrojnim nacionalnim i međunarodnim propisima, ne čudi da se kod kolega za volanom javlja veliki broj pitanja na koje traže odgovor. Predavači zaduženi za realizaciju periodičnih obuka profesionalnih vozača jedna su od adresa na koju mogu da pokucaju.

U svim Centrima za obuku profesionalnih vozača AMSS CMV, u kojima vozači pohađaju periodične obuke neophodne za produženje važenja kvalifikacione kartice profesionalnog vozača, program se realizuje u skladu sa odredbama Zakona koje je propisala Republika Srbija.

Svi materijali – prezentacije i priručnik – pripremljeni su na osnovu Zakona koji bliže uređuju ovu oblast, kao i na osnovu višegodišnjeg iskustva naših predavača koje je stečeno radom u transportnoj privredi, a odobreni su od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.

Predavači koji su radno angažovani u našim Centrima realizuju svoje nastavne jedinice u skladu sa planom i programom, i dužni su da se u svakom trenutku pridržavaju svega definisanog u priručniku i navedenog na prezentacijama. Takođe, u našim Centrima sprovode se i interne kontrole kvaliteta, koje podrazumevaju i detaljne provere rada predavača tokom realizacije nastavnih jedinica. 

  • BONUS SADRŽAJ: Poslušajte iskustvo vozača kamiona – Kamion okružen snegom i kamenom.