CEMT – transportne dozvole

CEMT dozvola omogućava korisniku da obavlja prevoz robe putevima uz naknadu od mesta utovara do mesta istovara koja su smeštena u dve zemlje članice.  Evropska konferencija ministara transporta donela je 1953. godine usaglašenu Rezoluciju br.00/1 koja se tiče primene pravila u međunarodnom drumskom transportu robe  i Uputstvo za vladine službenike i prevoznike o primeni CEMT multilateralne kvote u cilju olakšanja međunarodnog kopnenog saobraćaj.

Cilj ovih pravnih akata bio je integracija tržišta, postepena liberalizacija drumskog transporta robe koja se može postići samo zajedničkim naporima država članica na putu ka harmonizaciji uslova konkurencije između prevoznika u drumskom saobraćaju iz različitih zemalja.

Multilateralnim kvotama promoviše upotrebu ekoloških i bezbednih vozila čime se doprinosi i obezbeđuje održiva mobilnost. Multilateralan karakter dozvola sluzi za racionalizaciju upotrebu vozila time sto se smanjuje broj praznih vožnji.

CEMT dozvole izdaju ovlašćeni organi.  S obzirom na to da je potražnja za CEMT dozvolama veća od ponude, korisnik CEMT dozvole mora  voditi evidenciju njihove upotrebe. Ukoliko se utvrdi da prevoznik nije dovoljno upotrebljavao dozvolu ili da je korišćenje ograničeno na bilateralni prevoz, dozvola se oduzima.

Dozvola se mora nositi na svakoj vožnji – sa ili bez tereta – i mora se popuniti pre početka putovanja. Kada se obavlja prevoz sa CEMT dozvolom, korisnik iste mora voditi CEMT dnevnik za svako putovanje.

Dozvola važi jednu kalendarsku godinu.