Cene prevoza ka Velikoj Britaniji mogle bi porasti do 50%?

Cena prevoza tereta između Velike Britanije i Nemačke mogla bi porasti i do 50%, smatra Dirk Engelhardt, generalni direktor nemačkog Udruženja za drumski transport robe, logistiku i uklanjanje otpada BGL.

Prema njegovom mišljenju, „hronični nedostatak carinskih agenata u Velikoj Britaniji“ doprinosi kašnjenjima na granici UK/EU.

Po mišljenju Engelhardta, mogući problemi sa papirologijom u izvozu Velike Britanije u EU uzrokuju da „neke transportne kompanije sada odbijaju putovanja u Veliku Britaniju“.

Generalni direktor BGL-a dodao je da se pretpostavlja da će u srednjem roku vozarine porasti „znatno“ za „čak 50%“. Međutim, takođe je izjavio da će neki problemi s carinom biti rešeni u ovom roku.

U međuvremenu, izveštaj koji je nedavno objavila Nemačka trgovinska i industrijska komora (DIHK) utvrdio je da je Velika Britanija sada 8. najvažniji trgovinski partner Nemačke. Pre samo tri godine, Velika Britanija bila je među 5 najvažnijih nemačkih trgovinskih partnera.

Ovo ispitivanje pokazalo je da 3 od 5 nemačkih kompanija svoje poslovanje sa Velikom Britanijom ocenjuje kao loše. Samo 10% je svoje poslovanje opisalo kao dobro.

Istraživanje DHIK-a takođe je otkrilo da nemačke kompanije ocenjuju svoje poslovne izglede u Ujedinjenom Kraljevstvu u narednih dvanaest meseci uglavnom kao negativne. 57% vidi dalje pogoršanje svojih poslovnih odnosa sa Velikom Britanijom, u poređenju sa zemljama evrozone (19%) i zemljama EU van evrozone (18%).

Osim toga, svaka šesta anketirana kompanija koja je investirala u Velikoj Britaniji rekla je da planira da te investicije preseli na druga tržišta (ili je to već učinila). Većina tih kompanija rekla je da će se preseliti u jedinstveno tržište EU.

Konačno, skoro polovina ispitanika u anketi rekla je da je zabrinuta zbog mogućnosti da se kao deo trenutnog trgovinskog sporazuma između UK i EU dogode i dodatne tarife.

Izvor: trans.info