„Da li je greška ako sam…“ – TAHOGRAFI: Šta muči vozače, a šta prevoznike

Koliko ja uopšte smem da upravljam vozilom? Kako da znam koliko mi je trajala pauza, ako upravljam vozilom sa analognim tahografom? Da li mogu promeniti vozilo i zadržati isti tahografski listić ili moram da uzmem novi? Odakle vam to da se nedeljni odmor beleži na praznim listićima? Hoćete da mi kažete da je greška ako pritiskam samo OK dugme kada ubacim karticu u tahograf? Da li je greška ako sam upravljao vozilom dok mi je kartica bila u slotu broj 2?

Odgovori na ova pitanja samo su mali delić slagalice koju profesionalni vozači svakoga dana slažu iznova i iznova.

Odgovornost u njihovom radu oduvek je postojala, ali profesija profesionalnog vozača danas sa sobom nosi veće obaveze i zahteva veća znanja. Prioritet je briga o sebi, vozilu, teretu ili putnicima koje prevozi, kao i o svim ostalim učesnicima u saobraćaju, jer svaka od karika u lancu značajno utiče na bezbednost.

Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila definisao je značajan iskorak u odnosu na prethodnu praksu u oblasti rada profesionalnih vozača. Ovim pravilnikom, definisano je da prevoznik vodi evidenciju o radnom vremenu člana posade na nedeljnom nivou u pisanom ili u elektronskom obliku i odgovara za njenu tačnost.

Iako je od usvajanja Pravilnika prošlo više od 3 godine, u praksi nisu retki primeri da prevoznik nije upoznat sa svojim obavezama, te da ne zna šta od podataka upisuje u propisanu tabelu, navode u Centru za motorna vozila Auto-moto saveza Srbije.

Takođe, u praksi je popularan model da prevoznik ovu obavezu „prenese“ na vozača. U pitanju je velika odgovornost, jer samo jedno neslaganje podataka u tabeli i podataka na tahografskom listiću može prevozniku staviti na teret mandatne kazne u iznosima od više stotina hiljada dinara.

Pored svih prethodno „dodatih“ obaveza, od vozača se očekuje da poznaje uređaje u vozilu koji su namenjeni evidentiranju njegovih aktivnosti tokom vožnje (tahografa), pravilno ih upotrebljava i da se striktno pridržava odredbi Zakona o radnom vremenu posada u drumskom prevozu i tahohgrafima.

Postoje mnogobrojne kompanije koje vrše uslužno vođenje evidencija o radu vozača, a svaki prevoznik nastoji da izgradi stručan i poverljiv odnos sa licima koja obezbeđuju takve usluge. AMSS CMV ovakve poslove obavlja već 5 godina, za više od 50 prevozničkih kompanija.

Dosadašnja iskustva u vođenju evidencije o radnom vremenu vozača i dodatna analiza njihovog rada, ukazuju da uočeni prekršaji predstavljaju značajan rizik za bezbednost saobraćaja. Kršenja propisa izlažu dodatnom riziku poslodavca koji može da pretrpi finansijske troškove na osnovu mandatnih kazni, ali i one značajno veće – koji nastaju kao posledica štete i stradanja u saobraćajnim nezgodama sa učešćem vozila, odnosno vozača kompanije. Krajnje indirektne posledice su i mnogobrojni sudski sporovi koje vodi prevoznik, a koji iscrpljuju resurse preduzeća i narušavaju ugled u poslovanju.

Pixabay.com/Martin Stadlober

Prekršaji 

Kako navode u AMSS CMV, na osnovu iskustva u radu na evidenciji rada vozača primećeno je da su najčešći prekršaji koje čine profesionalni vozači:

• prekoračenje dozvoljenog neprekidnog upravljanja vozilom;
• skraćenje propisanog dnevnog odmora profesionalnog vozača i
• skraćenje propisanog nedeljnog odmora vozača.

Profesionalnog vozača i njegovog poslodavca kod prekršaja najviše brine iznos kazne, koji je predviđen zakonom. Kako navode u AMSS CMV, to je u nekoj meri i razumljivo, ali sve je dobro dok se pričinjena šteta može platiti i popraviti. Posledice ovih prekršaja neretko mogu biti i saobraćajne nezgode, a okolnost prekršaja u kojem se nalazi vozač višestruko povećava njegovu pravnu odgovornost.

Jedan od uzroka usled kojih profesionalni vozači u svom radu čine ove prekršaje je i nedostatak poznavanja propisa, odnosno činjenica da vozači nisu u dovoljnoj meri i na adekvatan način upoznati sa svim propisima koji uređuju oblast njihovog rada.

Upravo ovo je dodatni argument da se uspostavi sistem sertifikacije profesionalnih vozača i da se kroz periodične obuke pruži prilika profesionalnim vozačima da unaprede poznavanje svih elemenata koji su neophodni za njihov valjan rad, smatraju u Auto-moto savezu Srbije.

Periodična obuka je prilika da profesionalni vozač u direktnom radu sa timom iskusnih inženjera, proba da pronađe i prihvati odgovore na što više pitanja koja su mu značajna za svakodnevno obavljanje poslova, a prvenstveno odgovori na sva pitanja s početka ovog teksta.

  • Više detalja o periodičnoj obuci profesionalnih vozača možete pročitati OVDE ili na sajtu cpc.rs