DHL gradi novi logistički centar u Beču

Nemačka logistička grupa DHL konsoliduje  svoje teretne aktivnosti u Beču na aerodromu Schwechat.

Istočno od aerodroma u Fischamendu, DHL će izgraditi logistički centar. Objekat će u budućnosti preuzeti ključnu ulogu kao teretni centar za Istočnu Evropu, rečeno je u ponedeljak (12. marta 2018) na konferenciji za novinare povodom potpisivanja ugovora.

Postojeće tri lokacije u okolini Beča biće ukinute nakon puštanja u rad novog objekta.

Nova skladišta i poslovne zgrade ne samo da će zadovoljiti najviše sigurnosne standarde (TAPA A), već će biti u skladu sa najstrožijim zahtevima zaštite životne sredine. Održivi dizajn i korišćenje obnovljivih izvora energije direktno će doprineti postizanju cilja Deutsche Post DHL Grupe da do 2050. godine smanji sve emisije vezane za logistiku na nulu.