Digitalni transport uzima zalet u Finskoj i Rumuniji

Novi zalet elektronske trgovine označava ključni pomak ka transportnim operacijama u potpunosti bez papira, a sa digitalnom infrastrukturom kako bi se podržale nove inovacije.

Nakon uspešnih napora rumunskog člana IRU – svetske organizacije za drumski transport, UNTRR, predsednik Klaus-Verner Iohanis (Klaus-Werner Iohannis) potpisao je uredbu da Rumunija krene da primenjuje elektronsku trgovinu u narednim mesecima. Ova vest obećava poboljšanu konkurentnost Rumunije na međunarodnom tržištu i označava novi podsticaj za digitalne transportne operacije širom Evrope u 2019. i duže.

Nedavno je Finska pristupila elektronskoj trgovini, a protokol bi trebao da stupi na snagu aprila ove godine. Ovaj potez obećava značajne koristi za transportnu industriju, uz smanjenje troškova kroz brži i transparentniji unos i razmenu podataka.

Napomene

Pravila za prevoz robe na međunarodnom nivou obuhvaćena su konvencijom Ujedinjenih nacija o prevozu robe, CMR-om (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route). Prevoznici, vozači i oni koji primaju pošiljke koriste CMR teretni list, koji je donedavno bio izdavan samo u papirnoj formi.

IRU već decenijama podržava razvoj CMR / e-CMR i trenutno pomaže organima širom sveta putem savetodavnih usluga o pristupanju, obuci, pilotima i usvajanju CMR / e-CMR u industriji.

E-CMR protokol je stupio na snagu 5. juna 2011. godine, a do sada su ugovorne strane: Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Francuska, Iran (Islamska Republika), Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Republika Moldavija, Ruska Federacija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Turska.

Izvor: iru.org