Emisione plakete – Nova obaveza obeležavanja za strane kamione u Austriji

Od 01. januara 2015. godine teretna vozila i tegljači, koji se kreću po Beču i okolini Beča kao i u nekim delovima pokrajine Štajerske, moraju da budu obeleženi austrijskom plaketom za obeležavanje nivoa izduvnih gasova. Od 01. jula 2015. ovo važi i za kamione i tegljače, koji se kreću po pokrajini Gornja Austrija po jednom odseku autoputa A1 Westautobahn.

Na području grada Beča i u nekim delovima pokrajine Donja Austrija (okolina Beča) gde je dosada važila samo zabrana za teretna vozila i tegljače sa EURO 0, sada su zabrane pooštrene. Ove zabrane uvedene su kao mera zaštite od emisije gasova u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha.

Kako je navela Privredna komora Austrije u Srbiji, 1. jula 2014. godine stupila je na snagu zabrana za teretna vozila i tegljače sa EURO 1, a od 1. januara 2016. zabrana će važiti i za EURO 2. Zabrana se odnosi na sve kategorije (N1, N2 i N3). I u pokrajini Štajerska još od 01.januara 2014. godine na snazi je zabrana za teretna vozila preko 7,5 t maksimalne dozvoljene mase sa klasom emisije EURO 0, 1 i 2 .

Na jednom odseku autoputa A1 Westautobahn u pokrajini Gornja Austrija od 01. jula 2015. uvodi se zabrana kretanja kamiona i tegljača sa motorima EURO 0 i 1 , a od 01. januara 2016. i za EURO 2. Izuzeti od zabrane biće samo kamioni sa skupocenim specijalnim nadogradnjama.

Više informacija pročitajte OVDE.