EU menja smernice Paketa za mobilnost o vraćanju prikolica svakih 8 nedelja

Izmene na veb-stranici Evropske komisije „Pitanja i odgovori“ ukazuju na to da pravilo o obaveznom povratku vozila zapravo ne važi prikolice, piše trans.info.

Prethodno tumačenje koje je impliciralo da se pravilo vraćanja kamiona odnosi i na prikolice, žestoko su osporavala pojedina transoprtna udruženja.

Pravilo povratka jednom u osam nedelja u sedište kompanije – jedna od izmena koju je doneo Paket za mobilnost, samo po sebi nije se dopadalo transportnim udruženjima iz zemalja istočne i centralne Evrope, koja veruju da propis stvara nepotrebno zagađenje i finansijski šteti prevoznicima. Međutim, kada je u uputstvima Komisije navedeno da se pravilo primenjuje i na prikolice, i udruženja iz zapadnoevropskih zemalja – poput Holandije i Danske, postala su kritički nastrojena.

Kako pratite povratak poluprikolice? Uostalom, prikolica nema tahograf. Kao prevoznik, kako znate da li se prikolica uopšte vratila ako je spojite, na primer, u trajektnom prevozu?, pitalo se TLN, holandsko udruženje drumskog transporta, komentarišući smernice u junu.

Sredinom avgusta, danski ministar saobraćaja je čak rekao da Danska „neće pristajati” na tumačenje Evropske komisije koje se odnosi na pravilo povratka kamiona iz Paketa mobilnosti.

Smernice na sajtu Evropske komisije (Q&A sekcija), počinjale su objašnjenjem: koja vozila potpadaju pod ovo pravilo. Paragraf koji je iznenadio neka evropska udruženja drumskog saobraćaja glasio je:

„Ovo pravilo se primenjuje na motorna vozila ili kombinacije vozila koja se koriste za međunarodni prevoz robe koja napuštaju državu članicu osnivanja. Što se tiče prikolica ili poluprikolica, ovo pravilo se primenjuje na njih u meri u kojoj su na raspolaganju drumskim prevoznicima u smislu tačaka (e) i (g) člana 5. Uredbe (EZ) br. 1071/ 2009 …i kao takvi su registrovani ili stavljeni u promet i ovlašćeni za upotrebu u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj je preduzeće osnovano […]”.

Međutim, kada se uporede prethodne i trenutno aktuelne smernice (u nastavku), gorepomenuta referenca na prikolice sada je izostavljena.

Izvor: transport.ec.europa.eu

Promenu je nedavno “najavilo” dansko udruženje DI Transport.

Rune Noack, šef transportne politike te organizacije, rekao je danskoj štampi:

– Da su poluprikolice morale da se premeštaju prazne po Evropi kako bi stigle u matičnu zemlju, to bi imalo nesagledive posledice po drumski teretni transport. Stoga je veoma pozitivno što je Evropska komisija promenila svoje smernice. Postoji potreba za povećanjem kapaciteta i energetske efikasnosti u drumskom transportu tereta u EU – naveo je Noack.

Mnoga ograničenja, poput onog gde kamioni moraju da se vraćaju kući svakih 8 nedelja, trebalo bi da budu ublažena. To mora da bude sledeći korak, rekao je predstavnik danskog transportnog udruženja.

Trans.info navodi i da se obratio Generalnom direktoratu za mobilnost i transport Evropske komisije kako bi sve bilo potpuno jasno po ovom pitanju.