EU: RAST prodaje kamiona i pad kod dostavnih vozila obeležili 2022.

U 2022. godini, prema podacima Evropske asocijacije proizvođača automobila ACEA, na evropskom tržištu je ukupno novoregistrovano 1,6 miliona novih komercijalnih vozila.

U poređenju sa 2021, evropsko tržište komercijalnih vozila zabeležilo je pad prodaje od 14,6%, a cifra od 1,6 miliona novih komercijalnih vozila tokom 2022. je niža i od one iz pandemije 2020. kada je novoregistrovano 1,7 miliona vozila.

Glavni uzrok, kako ističu iz udruženja ACEA, svakako su stalni problemi u lancu snabdevanja koji su uticali na dostupnost novih vozila tokom cele godine.

Četiri ključna evropska tržišta komercijalnih vozila takođe su zabeležila dvocifren pad prodaje: Francuska (-17,7%), Španija (-16,7%), Nemačka (-11,0%) i Italija (-10,5%).

Laka komercijalna vozila – do 3,5 tona 

Kada su u pitanju laka komercijalna vozila, u 2022. je novoregistrovano skoro 1,3 miliona, što je u odnosu na 2021. pad prodaje od 18,1%. Sa izuzetkom Kipra (+1,2%), sva tržišta u EU su zabeležila pad, uključujući četiri glavna: Španiju (-21,3%), Francusku (-19,5%), Nemačku (-13,0%) i Italiju (-12,3%)

Srednja i teška vozila preko 3,5 tona 

Registracije novih kamiona širom EU u 2022. porasle su za 3,5%, zahvaljujući značajnom porastu od avgusta do novembra. Među četiri ključna tržišta u Zapadnoj Evropi, Nemačka i Francuska su prošle godine ostale na negativnoj teritoriji (pad od 3,5% i 1,0% respektivno). Međutim, Španija je zabeležila solidan napredak (+12,7%), a sledi Italija sa skromnijim, ali ipak pozitivnim rezultatom (+2,3%)

U decembru su registracije novih srednjih i teških kamiona preko 3,5% pale za 3,2% (24.470 prodatih jedinica u EU). Performanse najvećih evropskih tržišta bile su različite: Španija je zabeležila najveći procenat povećanja (+30,2%), a zatim i Italija (+10,5%). Nasuprot tome, Nemačka se suočila sa značajnim gubitkom (-18,6%), dok je nešto skromniji pad ubeležen u Francuskoj (-7,5%).

Teška teretna vozila preko 16 tona

Tokom cele 2022. godine širom EU registrovano je ukupno 256.020 kamiona od 16 t i više, koji su u odnosu na 2021. zabeležili rast prodaje od 6,5%.

Što se tiče ključnih tržišta, samo Nemačka je prošle godine ostala u minusu (-0,9%), dok su sva ostala tržišta EU ostvarila rast prodaje: Španija (+13,6%), Poljska (+6,6%), Italija (+5,1%) i Francuska (+2,3%).

Ukoliko se posmatra samo decembar, broj novoregistrovanih teških teretnjaka u EU je 1,9% manji (u poređenju sa prethodnom godinom). Negativan ukupan rezultat je u velikoj meri vođen performansama najvećih tržišta. Nemačka (vodeće tržište za teške kamione u smislu količine) pretrpela je najveći pad (-18,8%), a slede Poljska (-10,4%) i Francuska (-6,7%). S druge strane, Španija i Italija su zabeležile značajan rast, za 28,4% i 22,0% respektivno.

Evropski autobuski sektor zabeležio je pad prodaje za 5,1%, a tri od četiri ključna tržišta zabeležila su pad: Nemačka (-24,6%), Francuska (-14,2%) i Italija (-6,2%), saopšteno je iz Evropske asocijacije ACEA.

Kompletan ACEA izveštaj dostupan je OVDE.