EU šalje Kipar, Holandiju i Portugal na sud zbog neažuriranja registra drumskog saobraćaja

Evropska komisija (EK) odlučila je da Kipar, Holandiju i Portugal uputi Sudu pravde EU jer nisu ažurirali registre kompanija za drumski saobraćaj. Sve države članice trebalo je da do 30. januara prošle godine ažuriraju vezu između svojih registara i revidiranih evropskih registara preduzeća za drumski saobraćaj (ERRU), kako je propisano Uredbom Komisije 2016/480.

Budući da Kipar, Holandija i Portugal nisu ažurirali svoje veze u zakonski predviđenom roku, EK je odlučila da predmete uputi Sudu pravde EU. Komisija je pokrenula prekršajnu proceduru Evropske unije protiv ove tri zemlje tako što je u julu 2019. godine poslala službeno pismo državnim vlastima, nakon čega je u novembru 2019. godine usledilo obrazloženje odluke, navodi se u saopštenju Komisije koje je objavljeno 14. maja.

ERRU omogućava razmenu informacija između država članica o kompanijama za drumski prevoz koje su osnovane u Evropskoj uniji. To je osnovni instrument koji se koristi za osiguranje primene zakonodavstva EU i fer konkurencije među operaterima u sektoru drumskog saobraćaja.

Evropska komisija usvojila je pravila za povezivanje nacionalnih elektronskih registara kompanija za drumski saobraćaj putem sistema ERRU (evropski registar kompanija za drumski saobraćaj), koji je u funkciji od 1. januara 2013. Primena nove i poboljšane ERRU zahteva od država članica da prilagođavaju svoje sisteme na nacionalnom nivou.

Ažuriranje ovog sistema trebalo bi da počne sa preliminarnim testovima predviđenim 3. članom 2. tačke Uredbe, izmenjene Uredbom Komisije (EU) 2017/1440. Pomenjute države članice nisu izvršile preliminarne testove i zbog toga njihovi nacionalni sistemi nisu ažurirani na novu verziju ERRU-a, dodaje se u saopštenju Evropske komisije.

Podeli na društvenim mrežama: