EU: Vozače izuzeti od obaveznog testiranja i karantina!

U okviru nove preporuke za omogućavanje bezbednog slobodnog kretanja unutar EU, koja je objavljena u utorak, Savet EU je savetovao da se od profesionalnih vozača koji transportuju robu, kao i od onih koji su samo u tranzitu, ne zahteva posedovanje važećeg EU digitalnog COVID sertifikata, izdatog u skladu sa Uredbom (EU) 2021/953.

Savet EU smatra i da radnici koji prevoze robu ne treba da budu u obavezi da idu u samoizolaciju/karantin, ili da poseduju negativne rezultate testa na COVID, dok obavljaju svoj posao.

Izuzeće za vozače treba da se odnosi i na vozače koji nisu vakcinisani i koji saobraćaju iz crvenih zona, ističe se u saopštenju.

Nova preporuka počiva na ideji da se za određivanja mera treba najpre uzeti u obzir status osobe, umesto situacije na regionalnom nivou (izuzev područja u kojima virus cirkuliše na veoma visokom nivou). Savet EU smatra i da ključna odrednica za praćenje statusa osobe treba da bude važeći EU digitalni COVID sertifikat, u okviru kog su navedene informacije o vakcinaciji, oporavku ili testiranju.

– Posebna pažnja treba da se obrati na područja gde je velika cirkulacija virusa, pošto tu postoje veće šanse za prenos virusa. Treba obratiti pažnju i na duže periode u kojima je na određenoj teritoriji zabeležen visok broj zaraženih, i uzeti u obzir da takva situacija može da izazove pritiske na zdravstveni sistem tog područja. Radi izbegavanja ovih rizika, države članice treba da savetuju javnost da ne putuju iz/u te oblasti, osim ako nije reč o neophodnim putovanjima. Osobe koje dolaze iz takvih područja, a ne poseduju sertifikat o oporavku ili vakcinaciji, treba da se podvrgnu testiranju pre putovanja, kao i karantinu/samoizolaciji nakon putovanja. Putnici koji imaju esencijalnu važnost, prvenstveno transportni radnici i provajderi transportnih usluga, trebalo bi da budu izuzeti od ovih mera, kako bi se ograničili poremećaji u funkcionisanju tržišta i zelenih koridora – ističe se u preporuci.

Lance snabdevanja i funkcionisanje zelenih koridora ne bi trebalo remetiti ni u slučajevima vanrednih situacija, ističe Savet EU. U takvim situacijama, za radnike u transportu preporučeni su brzi antigen testovi, bez odlaska u karantin/samoizolaciju.

– Ukoliko se jave smetnje u transportnim operacijama ili lancima snabdevanja, sve zahteve za sistematskim testiranjem treba odmah ukinuti – navodi se u preporuci, prenosi trans.info.

Preporuka će stupiti na snagu 1. februara 2022. godine. Možete je pogledati OVDE.