Električni KAMIONI – da li su ovo buduće lokacije PUNJAČA?

Električni kamioni sa baterijima imaće veliku ulogu u dekarbonizaciji drumskog teretnog transporta, a očekuje se da će se njihov ulazak na tržište u narednih nekoliko godina biti sve snažniji. Ono što će im biti neophodno i od čega će razvoj u velikoj meri zavisiti, jeste mreža odgovarajućih punjača širom Evropske unije.

Evropska asocijacija proizvođača automobila (ACEA) već je identifikovala neophodan broj stanica za punjenje za evropsku flotu električnih kamiona, ali sada dolazi na red jedno važno pitanje – koje su lokacije zapravo najbolje za njihovo postavljanje?

Sa operativne tačke gledišta, punjače bi najbolje bilo smestiti tamo gde se kamioni i danas često zaustavljaju.

Kako bi odredila ključna mesta, ACEA je angažovala nemački Fraunhofer ISI (Institut za sisteme i inovacije) da pomogne u analiziranju podataka koje je dostavilo 7 proizvođača kamiona (na osnovu GPS koordinata oko 400.000 vozila koja obavljaju različite operacije širom Evrope).  Kako je saopštila ACEA, podaci dobijeni ovom studijom mogu se koristiti za mapiranje mreže punjača širom Evropske unije, Velike Britanije i drugih zemalja obuhvaćenih istraživanjem. 

Snažniji ulazak električnih kamiona na tržište tek treba da se dogodi tokom narednih godina. Međutim, infrastruktura neophodna za punjenje i dalje nedostaje, tako da je treba hitno obezbediti – rekao je Eric-Mark Huitema, generalni direktor ACEA.

Fraunhofer je analizirao 30.000 lokacija za zaustavljanje kamiona, odnosno kretanje oko 400.000 kamiona sa 750.000 pojedinačnih zaustavljanja.

Očekivano, lokacije za zaustavljanje kamiona koncentrisane su oko gusto naseljenih područja u centralnoj Evropi. Najviše ih je oko važnih industrijskih područja i većih gradova (u Severnoj Italiji, Parizu, širem području Mančestera, Berlinu, Frankfurtu..) i prate glavne evropske saobraćajne koridore. Najnoviji podaci pokazuju da se oko trećine stajališta nalazi na odmorištima u blizini autoputeva, između 1/3 i 1/4 na lokacijama kompanija ili u logističkim čvorištima, svega 1 do 5% u lukama i na trajektnim terminalima itd.

Postoje dve glavne kategorije vremena zaustavljanja: manje od tri sata (sa 35% između 30 i 60 minuta) i duže od osam sati. Velika frekvencija kraćih zaustavljanja, kao i pravila o vremenu vožnje i odmora, pokazuju potrebu za punjačima velike snage, koji mogu da obezbede dopunu u kratkom vremenskom intervalu.

Ova analiza je dobar pokazatelj pogodnih lokacija za punjače iz logističke i operativne perspektive. Ipak, kako se navodi u saopštenju ACEA, za donošenje odluke o ulaganjima biće potrebna dalja analiza sa dodatnim kriterijumima – raspoloživi kapacitet elektroenergetske mreže, lokalne politike, postojeći punjači za električne automobile itd.

Kompletnu studiju možete pogledati OVDE.