Stigla tužba – Danska na sudu zbog ograničenja vremena za parkiranje kamiona

Evropska komisija (EK) je, u skladu sa najavom od pre nekoliko meseci, sada i zvanično pokrenula postupak protiv Danske pred Sudom pravde EU, zbog uvođenja 25-časovnog ograničenja parkiranja za kamione.

Tužbu protiv Danske zbog neispunjavanja obaveza prema uredbi koja reguliše kabotažu, EK je podnela 4. marta ove godine, a Ministarstvo spoljnih poslova Danske primilo je zvanično obaveštenje o sudskoj akciji 8. marta.

Podsetimo, Danska je od jula 2018. ograničila period koji kamioni mogu da provedu na parkingu državnih odmorišta, na maksimalno 25 sati. Ovaj propis EK je prošle godine protumačila kao ograničavanje slobode pružanja usluga, koja je zagarantovana evropskim zakonodavstvom o drumskom saobraćaju.

Međutim, vlasti u Danskoj stvari vide drugačije. Oni tvrde da je ograničenje parkiranja od 25 sati potrebno da bi se obezbedili adekvatni uslovi u odmorištima i sprečilo nezakonito i opasno parkiranje. EK je potvrdila da su ovi ciljevi u opštem interesu, ali i navela da bi se za njihovo postizanje mogli koristiti i drugi metodi.

Ovu vest će pozdraviti strani prevoznici koji posluju u Danskoj, dok će reakcija danskih kompanija verovatno biti drugačija, jer su se domaći prevoznici u više navrata žalili na strane operatere koji bez plaćanja koriste parking za duže boravke, piše trans.info.