EU odobrila nova pravila za iznajmljivanje teretnih vozila iz druge zemlje-članice

Evropska unija je 5. aprila 2022. usvojila nova pravila u vezi sa prekograničnim iznajmljivanjem kamiona. Prema poslednjim izmenama, biće smanjena ograničenja za korišćenje iznajmljenih kombija ili kamiona bez vozača iz druge zemlje EU, prenosi portal transinfo.

Evropski parlament odobrio je dopune pravila EU koja postavljaju obavezan minimalni nivo otvorenog tržišta za korišćenje teretnih vozila (kombija i kamiona) angažovanih bez vozača.

Novi zakon će ublažiti postojeća ograničenja za iznajmljivanje ovih vozila iz drugih zemalja EU, što će omogućiti preduzećima za transport (transportnim operaterima i kompanijama za iznajmljivanje i lizing) da zadovolje kratkoročne, sezonske ili privremene potražnje, kao i da zamene neispravna ili oštećena vozila.

Prema novim izmenama, transportna preduzeća mogu da koriste iznajmljena vozila sa licencom druge zemlje EU najmanje dva meseca godišnje (sadašnja pravila dozvoljavaju samo korišćenje iznajmljenih vozila registrovanih u istoj državi članici iz koje je i kompanija koja ih iznajmljuje). Biće dozvoljeno i da vlasti EU zahtevaju  da ova vozila budu registrovana prema nacionalnim zakonima nakon 30 dana korišćenja.

Kompanije će morati da prijave svojim nacionalnim vlastima korišćenje iznajmljenih vozila, kako bi nadležni mogli da prate i kontrolišu rad prevoznika u skladu sa zakonom.

Pravila stupaju na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU, a države članice imaće 14 meseci da se pripreme za njihovu primenu.

Okvirni sporazum u vezi sa ovim izmenama postignut je krajem oktobra 2021. godine.