Svaki treći evropski prevoznik razmatra proširenje u druge zemlje

Prema istraživanju DWF Group, globalnog pružaoca pravnih i poslovnih usluga, više od trećine evropskih kompanija za drumski transport razmišlja o proširenju svojih operacija u druge zemlje, a listu “željenih destinacija” predvodi Velika Britanija.

Bez obzira na nedavne izazove koje su doneli Bregzit i korona virus, istraživanje je pokazalo da transportne kompanije anketirane u Irskoj, Španiji, Italiji, Nemačkoj i Poljskoj imaju pozitivna očekivanja u pogledu ekspanzije.

Oko 38% donosilaca odluka u preduzećima koja transportuju robu u VB, izjavilo je da njihovo preduzeće razmišlja o preseljenju ili uspostavljanju novih baza u Britaniji. Sledeća najpopularnija lokacija je Italija (sa 31%), Nemačka i Poljska sa 30% i Španija sa 26%.

DWF ističe da, iako je želja za širenjem u druge evropske zemlje delimično vođena prilikama, neke kompanije su primorane da preispitaju svoje poslovne modele zbog promena pravila koja se odnose na uslove nedeljnog odmora za vozače.

Istraživanje je zaista pokazalo da većina preduzeća u međunarodnom drumskom prevozu mora da izvrši promene u svom poslovanju kako bi se izborila sa promenama propisa o vremenu odmora i vožnje.

Čak 63% ispitanika reklo je da će organizovati prevoz od kuće do baze za vozače u međunarodnom transportu, dok je 36% ispitanih reklo da će težiti uspostavljanju jedne ili više dodatnih baza s ciljem da vozači mogu da realizuju kraće međunarodne rute.

Wikki Woodfine, partner i šef drumskog transporta i logistike u DWF, rekao je da je ovo istraživanje jasno pokazalo da se evropski donosioci odluka u oblasti drumskog transporta pripremaju za širenje i promene.

– U ovoj turbulentnoj godini nastupio je period konsolidacije i promena na tržištu, a kako se stvari smiruju, pojavljuju se prilike za prekomponovanje tržišta. Pozitivno je videti snažni apetit za širenje na logističko tržište Velike Britanije, uprkos Bregzitu i zabrinutostima oko situacije na granici tokom ove godine. Deo ovakvih planova je vođen prilikama tržišnim prilikama nakon pandemije i Bregzita, dok je deo motivisan potrebama da se reguje na promene EU propisa, koji zahtevaju od vozača da se redovnije vraćaju kući.

Uprkos optimizmu jednog dela kompanija, jasno je da pojedine barijere na tržištu ostaju prisutne. Istraživanje je pokazalo da Bregiz i nedostatak slobodnog kretanja unutar EU zabrinjavaju 39% ispitanika, dok dok 42% transportnih kompanija složenost propisa uključenih u uspostavljanje operacija u Velikoj Britaniji smatra preprekom za otvaranje firme u toj zemlji.

Izvor: trans.info