Fiskalizacija i transport – Ko će morati da ima fiskalne kase od 2022?

Najkasnije do 30.04.2022. godine i prevoznici tereta moraće da nabave fiskalne kase i izdaju račune, ali samo ako rade sa fizičkim licima. To će najviše pogoditi one koji rade selidbe, transportuju građevinski materijal fizičkim licima ili dostavljaju neku robu.  Međutim, i ako radite isključivo sa pravnim licima, a imate makar i sporadičan promet sa fizičkim licem, na primer prodate mu neko osnovno sredstvo (automobil, mašinu, kompjuter, nameštaj, bilo šta) pa makar to bilo jednom u 2 godine, za to će vam biti potreban fiskalni uređaj.

Nove fiskalne kase – ovo su detalji

Poreski obveznici se od sutra (15. oktobra) preko sajta Poreske uprave mogu prijavljivati za dobijanje državnih subvencija za nabavku novih fiskalnih uređaja i prelazak na novi model fiskalizacije. Prijavljivanje će trajati do kraja januara 2022, a privrednicima će se uplaćivati po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po svakom prodajnom mestu i 100 evra po fiskalnom uređaju. Obveznicima koji nisu u sistemu PDV-a biće uplaćivani iznosi veći za 20%, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Novi model fiskalizacije koji startuje od 1. januara 2022, podsetimo, predviđa dosta sveobuhvatniju fiskalizaciju.

Prema novom modelu, obim delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja je dosta sužen, te će nove obaveze fiskalizacije uticati na mnoge delatnosti koje su dosada bila izuzete od obaveze evidentiranja. Tako će se, od 1, januara 2022, promene u pogledu fiskalizacije će se odnositi, između ostalog, i na delatnosti:

Prevoz putnika i tereta – 49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni, 49.20 Železnički prevoz tereta, 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 49.41 Drumski prevoz tereta; 49.42 Usluge preseljenja, 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima, 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima, 51.10 Vazdušni prevoz putnika, 51.21 Vazdušni prevoz tereta;

Kurirske, ekspresne i dr. poštanske usluge komercijalnog servisa -53.20 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;

Prevoznik tereta, bilo da se radi o pravnom licu ili preduzetniku, koji pruža uslugu fizičkom licu, podleže obavezi fiskalizacije.

Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja – u primeni od 1. januara 2022. godine – možete pogledati na sajtu Poreske uprave. 

Kako je nedavno podsetilo Ministarstvo finansija, prelazni period za uvođenje novog modela fiskalizacije će trajati od 1. novembra do kraja aprila, kada će se paralelno primenjivati i novi i stari model, dok će od 1. maja biti obavezan prelazak na novi model.

Redosled koraka koje obveznik fiskalizacije treba da preduzme su sledeći:

  1. dostavljanje podataka o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji
  2. podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku
  3. biranje elektronskog fiskalnog uređaja
  4. naručivanje bezbednosnog elementa

Ovaj tekst je isključivo informativnog karaktera i za sve neophodne podatke i procedure se morate obratiti pravnoj službi, knjigovođi, prodavcima i serviserima fiskalnih kasa. PlutonLogistics nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta.