GLAVOBOLJA oko obračuna PDV-a na usluge transporta – Pokrenuta inicijativa za razjašnjenje sadašnjih pravilnika

Veliki broj prevoznika, knjigovođa i uvoznika ovih dana muči glavobolja oko nedoumica u iskazivanju PDV-a na usluge u međunarodnom transportu. Problem je nastao kod tumačenja Zakona o porezu na dodatu vrednost (ZPDV) člana 24. stav 1. tačka 1. i člana 79. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost. Sadašnje rešenje propisano navedenim državnim aktima nailazi na mnogobrojne prepreke pri njegovoj primeni koje otežavaju i onemogućavaju izvršavanje ugovora i poslovnih aktivnosti domaćih prevoznika.

Tim povodom tri strukovna udruženja – Privredna komora Međunarodni transport i logistika, Poslovno udruženje Međunarodni transport i Nacionalna asocijacija Transport i logistika uputila su u četvrtak (9. septembra 2021. godine) inicijativu Ministarstvu finanisija za razjašnjenjem ovog problema sa predlozima da se organizuje sastanak sa nadležnima u ministarstvu i da se po okončanju sastanka propiše Uputstvo kojim će se urediti primena člana 79. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost.

Podnosioci inicijative ukazuju da obaveza uvoznika da špeditera i/ili prevoznika obavesti o daljem postupanju sa robom po obavljenom prevozu nije propisana ni jednim dokumentom Republike Srbije niti je sadržana u međunarodnim pravilima i konvencijama. Dalje, u slučaju da prevoznici nemaju informaciju o daljem postupanju sa robom susreću se sa problemima plaćanja i povrata računa kao neispravnog što ima nepovoljne efekte na poslovanje članica pomenutih udruženja.  Navodi se i da u određenim slučajevima postoji problem sa primenom čak i u situacijama kada je dalje postupanje sa robom poznato.

Kako navode u pomenutoj inicijativi, trenutnim rešenjem srpski prevoznici su dovedeni u nezavidnu situaciju jer:

  • uvoznici ne prihvataju račun sa PDV-om jer znaju šta će dalje sa robom tj. roba se u kratkom roku uvozno carini
  • srpski prevoznik se uvećanjem za PDV zadužuje za dodatnih 20% iznosa vozarine i dok nalogodavac odmah može da izvrši povraćaj, prevoznik je u obavezi da kroz poresku prijavu izvrši uplatu PDV, a na naplatu od nalogodavca čeka mesecima, a naravno, postoji opasnost i da se celokupni iznos vozarine nikad ne naplati