GRČKA: Izmena ograničenja unosa goriva

U Grčkoj je stupila na snagu izmena propisa koji bliže određuje ograničenje unosa goriva koje se nalazi u fabrički ugrađenim rezervoarima vozila, a koje ne podleže plaćanju carine.

Prema novoj izmeni maksimalna količina za koju je predviđeno oslobađanje od uvozne dažbine, poreza na dodatu vrednost i posebnog poreza na potrošnju određena je na 350 litara za vozilo i 200 litara za prikolice-hladnjače.

Nova izmena se odnosi na motorna vozila za transport robe koja u Grčku ulaze iz trećih zemalja.

Izvor: ofae.gr