GRČKA: Pooštrene kazne za saobraćajne prekršaje

U Grčkoj su stupile na snagu izmene Zakona o drumskom saobraćaju, kojim su pooštrene kazne za saobraćajne prekršaje. Prekršaji su razvrstani u tri grupe – male, srednje i velike opasnosti. U prvoj kategoriji kazne su do 100 EUR, u drugoj od 101 do 300 EUR, a u trećoj od 301 do 600 EUR.

Ukinuta je mogućnost da se kazna prepolovi (popust od 50%) ako se plati u roku od 10 dana.

Novina je i oduzimanje saobraćajne dozvole, skidanje tablica i oduzimanje vozačke na 60 dana.

Više informacija pročitajte OVDE.